Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
--

  WI1, SOBOTA, 2020-01-25, godz: 08:00

LpGodzSalaNazwisko i imię
1.08:00
09:35
WI-1- 215 wyk
N1_I_1 rok_W
Joanna Banaś dr
Matematyka stosowana ze statystyką 1
2.08:00
09:35
WI-1- 128 wyk
N1_I_W_02
Sławomir Wernikowski mgr inż.
Systemy operacyjne

  WI1, SOBOTA, 2020-01-25, godz: 09:40

LpGodzSalaNazwisko i imię
3.09:40
11:20
WI-1- 200 aud
N1_I_A_11
Joanna Banaś dr
Matematyka stosowana ze statystyką 1
4.09:40
11:20
WI-1- 013 wyk
N1_I_W_3
Łukasz Radliński dr
Inżynieria oprogramowania
5.09:40
11:20
WI-1- 310 lab
N2_I_L_1B
Krzysztof Siedlecki dr inż.
Obliczenia dużej mocy
6.09:40
11:20
WI-1- 313 lab
PO1_J.Python_L
Dariusz Sychel mgr inż.
Język Python
7.09:40
11:20
WI-1- 011 lab
N1_I_L_20B
Sławomir Wernikowski mgr inż.
Systemy operacyjne
8.09:40
11:20
WI-1- 303 lab
PO1_J.Java_L_2
Tomasz Wierciński dr inż.
Język Java

  WI1, SOBOTA, 2020-01-25, godz: 11:25

LpGodzSalaNazwisko i imię
9.11:25
13:00
WI-1- 200 aud
N1_I_A_10
Joanna Banaś dr
Matematyka stosowana ze statystyką 1
10.11:25
13:00
WI-1- 315 lab
N1_I_L_30B
Leszek Drobiazgiewicz dr inż.
Metody optymalizacji
11.11:25
13:00
WI-1- 302 lab
BP1_PAI_L_41B
Maciej Poliwoda dr inż.
Programowanie aplikacji internetowych
12.11:25
13:00
WI-1- 310 lab
N2_I_L_1C
Krzysztof Siedlecki dr inż.
Obliczenia dużej mocy
13.11:25
13:00
WI-1- 313 lab
N1_I_L_30A
Dariusz Sychel mgr inż.
Modelowanie i symulacja systemów
14.11:25
13:00
WI-1- 011 lab
N1_I_L_20A
Sławomir Wernikowski mgr inż.
Systemy operacyjne
15.11:25
13:00
WI-1- 303 lab
PO1_J.Java_L_2
Tomasz Wierciński dr inż.
Język Java

  WI1, SOBOTA, 2020-01-25, godz: 13:30

LpGodzSalaNazwisko i imię
16.13:30
15:05
WI-1- 215 wyk
N1_I_W_3
Leszek Drobiazgiewicz dr inż.
Metody optymalizacji
17.13:30
15:05
WI-1- 313 lab
N1_I_L_14A
Mykhailo Fedorov dr inż.
Programowanie 1
18.13:30
15:05
WI-1- 302 lab
BP1_PAI_L_41A
Maciej Poliwoda dr inż.
Programowanie aplikacji internetowych
19.13:30
15:05
WI-1- 310 lab
N2_I_L_1A
Krzysztof Siedlecki dr inż.
Obliczenia dużej mocy
20.13:30
15:05
WI-1- 011 lab
N1_I_L_20C
Sławomir Wernikowski mgr inż.
Systemy operacyjne
21.13:30
15:05
WI-1- 206 wyk
PO1_Pk_W_14
Tomasz Wierciński dr inż.
Programowanie komponentowe - Przedmiot

  WI1, SOBOTA, 2020-01-25, godz: 15:10

LpGodzSalaNazwisko i imię
22.15:10
16:45
WI-1- 315 lab
N1_I_L_31A
Mariusz Borawski dr hab.inż.
Grafika komputerowa i wizualizacja
23.15:10
16:45
WI-1- 011 lab
N1_I_L_30A
Leszek Drobiazgiewicz dr inż.
Metody optymalizacji
24.15:10
16:45
WI-1- 313 lab
N1_I_L_13A
Mykhailo Fedorov dr inż.
Programowanie 1
25.15:10
16:45
WI-1- 302 lab
N1_I_L_30B
Maciej Poliwoda dr inż.
Inżynieria oprogramowania
26.15:10
16:45
WI-1- 303 lab
PO1_Pk_L_24
Tomasz Wierciński dr inż.
Programowanie komponentowe - Przedmiot

  WI1, SOBOTA, 2020-01-25, godz: 15:30

LpGodzSalaNazwisko i imię
27.15:30
18:00
WI-1- 215 wyk
N1_I_W_02
Przemysław Klęsk dr hab.inż.
Algorytmy 2

  WI1, SOBOTA, 2020-01-25, godz: 16:50

LpGodzSalaNazwisko i imię
28.16:50
18:25
WI-1- 315 lab
N1_I_L_30B
Mariusz Borawski dr hab.inż.
Grafika komputerowa i wizualizacja
29.16:50
18:25
WI-1- 215 wyk
N1_I_1 rok_W
Mykhailo Fedorov dr inż.
Programowanie 1
30.16:50
18:25
WI-1- 302 lab
N1_I_L_30A
Maciej Poliwoda dr inż.
Inżynieria oprogramowania

  WI1, SOBOTA, 2020-01-25, godz: 18:30

LpGodzSalaNazwisko i imię
31.18:30
20:05
WI-1- 013 wyk
N1_I_W_3
Mariusz Borawski dr hab.inż.
Grafika komputerowa i wizualizacja
32.18:30
20:05
WI-1- 215 wyk
N1_I_1 rok_W
Zbigniew Łosiewicz dr hab.inż.
Szkolenie BHP