Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
--

WI1, NIEDZIELA, 2018-11-18, godz: 08:00

LpGodzSalaNazwisko i imię
1.08:00
09:35
WI-1- 011 sem
N2_I_S_18
Piotr Buczyński dr
Seminarium dyplomowe
2.08:00
09:35
WI-1- 215 wyk
N1_I_W_01
Bartłomiej Małachowski dr inż.
Wprowadzenie do informatyki
3.08:00
09:35
WI-1- 013 wyk
N2_I_W_01
Piotr Piela dr inż.
Matematyka obliczeniowa
4.08:00
09:35
WI-1- 206 wyk
BP1_XML_W_41
Tomasz Wierciński dr inż.
Programowanie w języku XML

WI1, NIEDZIELA, 2018-11-18, godz: 08:50

LpGodzSalaNazwisko i imię
5.08:50
13:00
WI-1- 307 lab
SP_CA_L_01
Maciej Roszkowski dr inż.
MOC 20740 Installation, Storage, and

WI1, NIEDZIELA, 2018-11-18, godz: 09:40

LpGodzSalaNazwisko i imię
6.09:40
11:20
WI-1- 304 lab
N1_I_L_10 A
Piotr Błaszyński dr inż.
Programowanie 1
7.09:40
11:20
WI-1- 003 lab
N2_I_L_18 A
Piotr Buczyński dr
Modelowanie i analiza systemów
8.09:40
11:20
WI-1- 315 lab
N1_I_L_20 B
Larisa Dobryakova dr inż.
Metody probabilistyczne i statystyka
9.09:40
11:20
WI-1- 315 wyk
powt._1 sem_Ma
Larisa Dobryakova dr inż.
Matematyka dyskretna
10.09:40
11:20
WI-1- 309 lab
N1_I_L_10 B
Agnieszka Konys dr inż.
Wprowadzenie do informatyki
11.09:40
11:20
WI-1- 129 aud
N1_I_A_13
Włodzimierz Laskowski dr
Algebra liniowa
12.09:40
11:20
WI-1- 302 lab
N1_I_L_12 A
Małgorzata Pelczar dr
Narzędzia inżynierskie
13.09:40
11:20
WI-1- 317 lab
N2_I_L_14 A
Piotr Piela dr inż.
Matematyka obliczeniowa
14.09:40
11:20
WI-1- 303 lab
N1_I_L_21A
Wojciech Sałabun dr inż.
Inżynierskie pakiety oprogramowania
15.09:40
11:20
WI-1- 300 lab
N1_I_L_12 B
Kamil Twarogal mgr inż.
Programowanie 1
16.09:40
11:20
WI-1- 313 lab
N1_I_L_20 A
Sławomir Wernikowski mgr inż.
Systemy operacyjne I
17.09:40
11:20
WI-1- 316 pro
BP1_XML_P_41B
Tomasz Wierciński dr inż.
Programowanie w języku XML

WI1, NIEDZIELA, 2018-11-18, godz: 11:25

LpGodzSalaNazwisko i imię
18.11:25
13:00
WI-1- 304 lab
N1_I_L_10 B
Piotr Błaszyński dr inż.
Programowanie 1
19.11:25
13:00
WI-1- 003 lab
N2_I_L_14 A
Piotr Buczyński dr
Modelowanie i analiza systemów
20.11:25
13:00
WI-1- 315 lab
N1_I_L_21A
Larisa Dobryakova dr inż.
Metody probabilistyczne i statystyka
21.11:25
13:00
WI-1- 308 lab
N1_I_L_20 A
Leszek Drobiazgiewicz dr inż.
Metody numeryczne
22.11:25
13:00
WI-1- 315 lab
powt._3 sem._
Tomasz Klimek dr inż.
Programowanie obiektowe
23.11:25
13:00
WI-1- 313 lab
N2_I_L_18
Joanna Kołodziejczyk dr inż.
Metody sztucznej inteligencji
24.11:25
13:00
WI-1- 309 lab
N1_I_L_11 B
Agnieszka Konys dr inż.
Wprowadzenie do informatyki
25.11:25
13:00
WI-1- 129 aud
N1_I_A_12
Włodzimierz Laskowski dr
Algebra liniowa
26.11:25
13:00
WI-1- 302 lab
N1_I_L_13 B
Małgorzata Pelczar dr
Narzędzia inżynierskie
27.11:25
13:00
WI-1- 317 lab
N2_I_L_18 A
Piotr Piela dr inż.
Matematyka obliczeniowa
28.11:25
13:00
WI-1- 303 lab
N1_I_L_20 B
Wojciech Sałabun dr inż.
Inżynierskie pakiety oprogramowania
29.11:25
13:00
WI-1- 300 lab
N1_I_L_11 A
Kamil Twarogal mgr inż.
Programowanie 1
30.11:25
13:00
WI-1- 316 pro
BP1_XML_P_41A
Tomasz Wierciński dr inż.
Programowanie w języku XML

WI1, NIEDZIELA, 2018-11-18, godz: 13:30

LpGodzSalaNazwisko i imię
31.13:30
15:05
WI-1- 200 wyk
N2_I_W_01
Andrzej Banachowicz dr hab.inż.
Analiza systemowa
32.13:30
15:05
WI-1- 128 wyk
N2_I_PO1_Pk_W_
Piotr Błaszyński dr inż.
Programowanie komponentowe - Przedmiot
33.13:30
15:05
WI-1- 308 lab
N1_I_L_21A
Leszek Drobiazgiewicz dr inż.
Metody numeryczne
34.13:30
15:05
WI-1- 316 lab
N2_I_L_18
Joanna Kołodziejczyk dr inż.
Metody sztucznej inteligencji
35.13:30
15:05
WI-1- 215 wyk
N1_I_W_01
Agnieszka Olejnik-Krugły dr inż.
Narzędzia inżynierskie
36.13:30
15:05
WI-1- 303 lab
PO II_LaTeX_L_
Małgorzata Pelczar dr
LaTeX - system składu tekstów
37.13:30
15:05
WI-1- 206 aud
N1_I_A_20
Leonard Rozenberg dr hab.inż.
Makro i mikroekonomia

WI1, NIEDZIELA, 2018-11-18, godz: 15:10

LpGodzSalaNazwisko i imię
38.15:10
16:45
WI-1- 200 aud
N2_I_A_14i18
Andrzej Banachowicz dr hab.inż.
Analiza systemowa
39.15:10
16:45
WI-1- 313 lab
N2_I_PO1_Pk_L_
Piotr Błaszyński dr inż.
Programowanie komponentowe - Przedmiot
40.15:10
16:45
WI-1- 303 lab
N1_I_L_30 B
Mariusz Borawski dr hab.inż.
Przetwarzanie obrazów
41.15:10
16:45
WI-1- 304 lab
N1_I_L_20 A
Włodzimierz Chocianowicz mgr inż.
Struktury danych i złożoność
42.15:10
16:45
WI-1- 302 lab
BP2_Pdd_L_42B
Łukasz Cieszyński mgr
Programowanie dokumentów dynamicznych
43.15:10
16:45
WI-1- 308 lab
N1_I_L_20 B
Leszek Drobiazgiewicz dr inż.
Metody numeryczne
44.15:10
16:45
WI-1- 316 lab
N2_I_L_16
Joanna Kołodziejczyk dr inż.
Metody sztucznej inteligencji
45.15:10
16:45
WI-1- 215 wyk
N1_I_W_01
Agnieszka Olejnik-Krugły dr inż.
Narzędzia inżynierskie
46.15:10
16:45
WI-1- 315 lab
N1_I_L_30 A
Łukasz Radliński dr
Inżynieria oprogramowania
47.15:10
16:45
WI-1- 206 aud
N1_I_A_21
Leonard Rozenberg dr hab.inż.
Makro i mikroekonomia

WI1, NIEDZIELA, 2018-11-18, godz: 16:50

LpGodzSalaNazwisko i imię
48.16:50
18:25
WI-1- 313 lab
N2_I_L_14 B
Aneta Bera mgr inż.
Analiza systemowa
49.16:50
18:25
WI-1- 303 lab
N1_I_L_30 A
Mariusz Borawski dr hab.inż.
Przetwarzanie obrazów
50.16:50
18:25
WI-1- 013 wyk
N1_I_W_2
Włodzimierz Chocianowicz mgr inż.
Struktury danych i złożoność
51.16:50
18:25
WI-1- 302 lab
BP2_Pdd_L_42A
Łukasz Cieszyński mgr
Programowanie dokumentów dynamicznych
52.16:50
18:25
WI-1- 316 lab
N2_I_L_14
Joanna Kołodziejczyk dr inż.
Metody sztucznej inteligencji
53.16:50
18:25
WI-1- 215 wyk
N1_I_W_01
Marcin Pluciński dr inż.
Narzędzia inżynierskie
54.16:50
18:25
WI-1- 304 lab
N2_I_L_14 A
Maciej Poliwoda dr inż.
Techniki szybkiego wytwarzania aplikacji
55.16:50
18:25
WI-1- 315 lab
N1_I_L_30 B
Łukasz Radliński dr
Inżynieria oprogramowania

WI1, NIEDZIELA, 2018-11-18, godz: 18:30

LpGodzSalaNazwisko i imię
56.18:30
20:05
WI-1- 313 lab
N2_I_L_18 A
Aneta Bera mgr inż.
Analiza systemowa
57.18:30
20:05
WI-1- 011 lab
powt._3 sem._
Włodzimierz Chocianowicz mgr inż.
Struktury danych i złożoność
58.18:30
20:05
WI-1- 206 wyk
N2_I_W_14
Maciej Poliwoda dr inż.
Techniki szybkiego wytwarzania aplikacji

WI1, NIEDZIELA, 2018-11-18, godz: 20:10

LpGodzSalaNazwisko i imię
59.20:10
20:55
WI-1- 011 lab
powt._3 sem._
Włodzimierz Chocianowicz mgr inż.
Struktury danych i złożoność