Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Wydarzenia

Uprzejmie informujemy, ze w dniu 18 maja 2019 r. na Wydziale Informatyki, ul Żołnierska 52 - budynek nr 2, sala nr 126 - odbędzie się seminarium dla pracowników i studentów ZUT poświęcone możliwościom wykorzystywania środowiska MATLAB w naszej uczelni.
W programie ciekawe prezentacje i konkursy z nagrodami:
  • 10:00-10:30 Licencja ogólnouczelniana na ZUT - dowiedz się jak pobrać MATLABa i co to jest MATLAB Grader
  • 10:30-12:00 Project Based Learning i Ardulino Engineering Kit - poznaj możliwości środowiska Simulink poprzez realizację praktycznego projektu
  • 12:15-14:30  MATLAB Onramp - warsztaty wprowadzające do środowiska MATLAB - weź udział w warsztatach i zdobądź certyfikat (wymagany własny laptop oraz konto na stronie mathworks.com

Więcej: https://www.zut.edu.pl/zut-pracownicy/aktualnosci/informacje-biezace/article/matlab-tour.html

Dziekan Wydziału Elektrycznego ZUT na zaszczyt zaprosić na wykład pt. "Towards Autonomous Video Surveillance", który wygłosi Absolwent WE prof. Janusz Konrad - IEEE Signal Processing Society Distinguished Lecturer.

Wydarzenie będzie mało miejsce we wtorek 28 maja 2019 r. o godz. 10:15 w Audytorium im. Profesora Stanisława Skoczowskiego w budynku WE ZUT przy ul. 26 Kwietnia 10.

Profesor Janusz Konrad aktualnie zatrudniony jest w Boston University, Department of Electrical and Computer Engineering. Swoją karierę naukową po studiach na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej rozpoczynał jako asystent w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej w latach 1980-1984, uzyskując następnie doktorat w McGill University w Montrealu w 1989 r. Po doktoracie podjął pracę w INRS-Télécommunications w Montrealu (na stażu podoktorskim jako post-doctoral fellow, a następnie faculty member), a od 2000 r. do chwili obecnej jest zatrudniony w Boston University. Jest aktywnym członkiem IEEE Signal Processing Society, w tym licznych komitetów programowych czasopism IEEE (m.in. jako Senior Area Editor w IEEE Transactions on Image Processing) oraz EURASIP (m.in. jako Area Editor w EURASIP Signal Processing: Image Communication), a także organizatorem kilkunastu konferencji międzynarodowych oraz laureatem kilkunastu nagród IEEE i EURASIP za najlepsze publikacje. Obszar jego zainteresowań naukowych obejmuje przetwarzanie sekwencji wideo, widzenie komputerowe i analizę obrazów, systemy stereowizyjne oraz 3D, wizyjne sieci sensoryczne, interfejsy człowiek-komputer oraz cyberbezpieczeństwo.

Więcej: https://www.zut.edu.pl/zut-pracownicy/aktualnosci/informacje-biezace/article/zaproszenie-na-wyjatkowy-wyklad-prof-janusza-konrada-z-boston-university.html