Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Skład Rady został powołany Zarządzeniem nr 129 Rektora ZUT z dnia 18 września 2020 r. na kadencję 2020-2024:

 1. dr hab. inż. Marcin Korzeń, prof. ZUT - przewodniczący

 2. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bielecki

 3. prof. dr hab. inż. Aleksandr Cariow

 4. prof. dr hab. inż. Adam Krzyżak (WE)

 5. prof. dr hab. inż. Ewa Weinert-Rączka (WE)

 6. dr hab. inż. Paweł Forczmański, prof. ZUT

 7. dr hab. inż. Dariusz Frejlichowski, prof. ZUT

 8. dr hab. inż. Jarosław Jankowski, prof. ZUT

 9. dr hab. inż. Przemysław Klęsk, prof. ZUT

 10. dr hab. inż. Przemysław Korytkowski, prof. ZUT

 11. dr hab. inż. Przemysław Mazurek, prof. ZUT (WE)

 12. dr hab. inż. Radosław Mantiuk, prof. ZUT

 13. dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT (WE)

 14. dr hab. inż. Marek Pałkowski, prof. ZUT

 15. dr hab. inż. Jerzy Pejaś, prof. ZUT

 16. dr hab. inż. Marcin Pluciński

 17. dr hab. inż. Imed El-Fray, prof. ZUT

 18. dr hab. inż. Grzegorz Ulacha, prof. ZUT

 19. dr hab. Izabela Rejer, prof. ZUT

 20. dr hab. inż. Przemysław Różewski, prof. ZUT

 21. dr hab. inż. Anna Lewandowska, prof. ZUT

 22. dr hab. inż. Wojciech Maleika, prof. ZUT

 23. dr hab. Ilona Iglewska-Nowak (SM)

 24. dr hab. inż. Tomasz Hyla, prof. ZUT

 25. dr hab. inż. Krzysztof Małecki, prof. ZUT

 26. dr inż. Piotr Dziurzański

 27. dr Dorota Majorkowska-Mech

 28. dr inż. Tomasz Mąka

 29. dr inż. Wojciech Sałabun

 30. dr inż. Adam Nowosielski

Sekretarz Rady: mgr Magdalena Wróblewska, pok. 106, WI 1, tel. 449 56 08