Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
 1. Nowa metoda wykorzystująca obiekty referencyjne do wspomagania procesu podejmowania decyzji w problemach wielokryterialnych w warunkach niepewności
  mgr inż. Wojciech Franciszek Sałabun
  Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM, 2016/23/N/HS4/01931

 2. Wspomaganie procesów rozprzestrzeniania treści marketingowych w mediach społecznościowych
  dr Jarosław Jan Jankowski, Narodowe Centrum Nauki, OPUS, 2016/21/B/HS4/01562

 3. Konstrukcje zbiorów obrazów całkowych do szybkiej ekstrakcji cech i uczenia maszynowego w zadaniach detekcji
  dr hab. Przemysław Maciej Klęsk, Narodowe Centrum Nauki, OPUS, 2016/21/B/ST6/01495

 4. System wsparcia ośrodków terapii behawioralnej pracujących z osobami dotkniętymi zaburzeniami rozwojowymi
  dr Joanna Kołodziejczyk, Narodowe Centrum Badań I Rozwoju, Innowacje Społeczne, IS - 2/55/NCBR/2015

 5. Synteza obrazów uwzględniająca kierunkowość widzenia
  dr hab. Radosław Mantiuk, Narodowe Centrum Nauki, OPUS, 2013/09/B/ST6/02270

 6. Mobilne urządzenie do ochrony informacji niejawnej
  prof. Jerzy August Gawinecki, Narodowe Centrum Badań I Rozwoju, Program Badań Stosowanych, PBS1/B3/11/2012

 7. Bezstratny kodek dźwięku z automatyczną identyfikacją i klasyfikacją danych akustycznych
  dr hab. Grzegorz Ulacha, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Projekt badawczy własny, N N516 492240

 8. Klasyfikacja danych multimedialnych wykorzystująca sprzętowe wspomaganie obliczeń
  dr hab. Paweł Adam Forczmański, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Projekt badawczy własny

 9. Ocena jakości obrazów generowanych technikami grafiki komputerowej
  dr hab. Radosław Mantiuk, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Projekt badawczy własny, N N516 508539

 10. Komputerowe metody wspomagania procesu kształtowania głosów chóralnych
  dr Edward Mariusz Półrolniczak, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Projekt badawczy własny, N N516 517539

 11. Algorytmy do oceny zdolności do uogólnienia maszyn uczących się w terminach Statystycznej Teorii Uczenia Vapnika
  dr hab. Przemysław Maciej Klęsk, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Projekt badawczy własny, N N516 424938

 12. Badanie wpływu parametrów sondażu morskiego na dokładność uzyskanego modelu dna z użyciem symulatora echosondy wielowiązkowej
  dr Wojciech Ryszard Maleika, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Projekt badawczy własny, N N526 073038

 13. Platforma Informatyczna TEWI
  prof. dr hab. Liliana Byczkowska-Lipińska, Narodowe Centrum Badań I Rozwoju, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, POIG.02.03.00-00-028/09

 14. Percepcyjna analiza obrazów cyfrowych uwzględniająca charakterystykę aparatu widzenia człowieka
  dr Anna Monika Lewandowska, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Projekt badawczy własny, N N516 193537

 15. Aero user-friendly SIMulation-based dIstant Learning (ASIMIL)
  Prof. Roger Lalanne, Kierownik zespołu „Simulation”: prof. dr hab. inż. Orest Popov, 5 Program Ramowy UE, IST-1999-11286