Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Informatyki dla studiów niestacjonarnych, w porozumieniu z Władzami Wydziału, podjęła decyzję, że kierunek Informatyka na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia (N2) nie zostanie uruchomiony od semestru letniego w roku akademickim 2017/2018.

Decyzja Komisji spowodowana jest zbyt małą liczbą kandydatów.

 

Dorota Majorkowska-Mech,
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Informatyki
dla studiów niestacjonarnych

 

Informujemy, że w marcu 2018 rozpoczyna się kolejna edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów.

Wniosek o stypendium naukowe kandydaci na stypendystów winni składać w Urzędzie Miasta w Biurze Strategii, pl. Armii Krajowej 1 (IV piętro, skrzydło Urzędu Miasta przy ul. Odrowąża), w terminie od 1 do 9 marca 2018 roku do godz. 15.00.

Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje o warunkach przyznawania stypendiów dostępne na stronie Urzędu Miasta w Szczecinie strona bip.um.szczecin.pl

Anna Lewandowska Jarosław Jankowski

W dniu 26 stycznia 2018 odbyło się na Wydziale Informatyki posiedzenie komisji habilitacyjnej dr inż. Anny Lewandowskiej.
Komisja obradowała pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Janusza Kacprzyka.

Natomiast w dniu 7 lutego 2018 odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej dra inż. Jarosława Jankowskiego, które miało miejsce w  siedzibie Akademickiego Centrum Informatyki na Wydziale Techniki Morskiej.

dr inż. Anna Lewandowska

dr inż. Anna Lewandowska

dr inż. Jarosław Jankowski

dr inż. Jarosław Jankowski

Trzech członków komisji, pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Józefa Korbicza wzięło udział w jej posiedzeniu na zasadach videokonferencji. 

Obie Komisje, w podsumowaniu swoich obrad podjęły Uchwały zawierające pozytywne opinie w sprawie nadania kandydatom stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Serdecznie gratulujemy

W następnym etapie postępowań habilitacyjnych naszych pracowników, ostateczna decyzja w sprawie nadania stopnia wyrażona w formie Uchwały będzie należała do Rady Wydziału.

W dniu 15 stycznia 2018 r. rozpoczął się nabór kandydatów na studia II-go stopnia na kierunku informatyka. Rekrutacja obejmuje zarówno studia realizowane w trybie stacjonarny (S2), jak i niestacjonarnym (N2).

Rejestracja kandydatów realizowana jest poprzez Internetowy System Rekrutacji ZUT dostępny pod adresem:

https://rekrutacja.zut.edu.pl

Rejestracja trwa do dnia 13 lutego 2018 r. 

od teorii do praktyki

Mateusz Gnyp, student Wydziału Informatyki, zakwalifikował się do II etapu konkursu na prace dyplomowe „swissstandards.pl. Od teorii do praktyki” wykonując pracę "Model systemu informatycznego dla placówki medycznej i pacjentów". Patronem pracy jest Swissmed.

Najnowsza, obejmująca rok akademicki 2017/2018 , V edycja konkursu na prace dyplomowe Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej, weszła w II etap. Jury, złożone z firm partnerskich konkursu wytypowało prace, które w finale, po napisaniu we współpracy z Partnerami, ubiegać się będą o tytuł najlepszej w swojej dziedzinie tematycznej i wartościowe nagrody: staże u wybranych Partnerów albo wartościowe nagrody rzeczowe lub finansowe.

Konkurs „SWISSSTANDARDS.PL. Od teorii do praktyki” jest skierowany do studentów kierunków uniwersyteckich oraz technicznych polskich uczelni wyższych, przygotowujących się do wyboru tematu i pisania prac dyplomowych - magisterskich, inżynierskich lub licencjackich.

Dodatkowe informacje o konkursie : www.odteoriidopraktyki.pl, www.facebook.com/odteoriidopraktyki