Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

Szczecin Automotive Hub

11 kwietnia 2018 roku na budowie kompleksu biurowego POSEJDON podpisano list intencyjny między Miastem Szczecin, Wydziałem Elektrycznym i Wydziałem Informatyki ZUT oraz przedstawicielami brightONE i P3 Systems. Zaprezentowano także szczegóły na temat nowo zakładanej spółki. Współpraca pomiędzy stronami dotyczyć będzie wymiany wiedzy i kompetencji między uczelniami a biznesem.

brightONE, mający siedzibę w Szczecinie lider branży IT, nawiązuje ścisłą współpracę z czołowym dostawcą rozwiązań dla producentów samochodów - grupą P3. Wraz ze szczecińskimi uczelniami, zbuduje centrum kompetencyjne Szczecin Automotive Hub.

Studenci i kadra akademicka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, przy wsparciu Miasta Szczecin uzyskają możliwość transferu wiedzy i technologii, którą Kowalski zobaczy w swoim aucie dopiero za kilka lat. Spółka deklaruje zatrudnienie w ramach inicjatywy kilkuset dobrze wykształconych ekspertów.

To międzynarodowa inicjatywa mająca na celu uatrakcyjnić ofertę akademicką i rynek pracy za pomocą wspólnych programów transferu wiedzy z udziałem kadry, oraz studentów szczecińskich uczelni oraz biznesu w Polsce i Niemczech przy wsparciu Miasta Szczecin. To jeden z kluczowych elementów strategii budowy centrum kompetencji automotive IT w Szczecinie – Szczecin Automotive Hub.

rabbit 2018

18 kwietnia 2018 roku w godz. 10.00-15.00 na Wydziale Informatyki ZUT,  ul. Żołnierska 52, odbędzie się piąta edycja największych w regionie Targów Pracy IT.

W czasach dynamicznie rozwijającej się branży IT wydarzenia, które pozwalają na kontakt z przyszłym pracownikiem, nabierają dużego znaczenia.

Zapraszamy studentów do zapoznania się z rynkiem pracy branży IT. To doskonała okazja do zaplanowania swojej przyszłości i sprawdzenia jakiej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji poszukują pracodawcy.

W ramach wydarzenia r@bbIT odbędą się Targi Pracy IT, ciekawe prezentacje o nowościach technologicznych, lokalnym rynku pracy i perspektywach rozwoju, warsztaty i pokazy.

Więcej na stronie wydarzenia: rabbit.zut.edu.pl

Rada Młodych Naukowców 2018

Podczas pierwszego posiedzenia Rady Młodych Naukowców, 4 kwietnia 2018 roku, mgr inż. Wojciech Sałabun, pracownik Wydziału Informatyki odebrał z rąk Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nominację na członka RMN VI kadencji. 

Rada jest ustawowym organem doradczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do głównych zadań Rady należy: identyfikowanie barier rozwoju kariery młodych naukowców i osób rozpoczynających karierę naukową, przygotowywanie propozycji rozwiązań wspierających rozwój kariery młodych naukowców oraz promowanie rozwiązań i mechanizmów wspierających rozwój kariery młodych badaczy w Polsce.

Zespół pracowników Zakładu Metod Sztucznej Inteligencji Wydziału Informatyki w składzie: Aneta Bera, prof. Przemysław Klęsk i Dariusz Sychel, opublikował pracę Constant-time Calculation of Zernike Moments for Detection with Rotational Invariance. Praca powstała w ramach projektu ,,Konstrukcje zbiorów obrazów całkowych do szybkiej ekstrakcji cech i uczenia maszynowego w zadaniach detekcji'' finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. 

Pracownicy KSI
Aneta Bera, Dariusz Sychel,
prof. Przemysław Klęsk

Tematyka projektu dotyczy algorytmów ekstrakcji cech na potrzeby zadania detekcji różnego rodzaju obiektów znajdujących się na obrazach. W pracy pokazano, że momenty Zernike'a mogą być wyznaczane szybko, a dokładniej w czasie stałym - O(1) - niezależnym liczby pikseli badanego okna obrazu, podobnie jak ma to miejsce w powszechnie wykorzystywanych detektorach Haara. Momenty Zernike'a maja jednak tę zaletę, że pozwalają wyznaczać cechy obrotowo niezmiennicze, czyli niezależne od orientacji/obrotu szukanych na obrazie obiektów. Wynika stąd między innymi brak potrzeby przygotowania wielu detektorów dla różnych zakresów kątowych (jak może to mieć miejsce w przypadku cech Haara). 

Praca ukaże się w najnowszym wydaniu czasopisma IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. Jest to jedno z najlepszych czasopism poświęconych zagadnieniom uczenia maszynowego i rozpoznawania wzorców, oraz jedno z najwyżej indeksowanych czasopism w obrębie całej Informatyki.

Artykuł jest dostępny w serwisie IEEE Xplore ('early access'): http://ieeexplore.ieee.org/document/8283803/ 
z możliwością pobrania pliku PDF z poziomu sieci uczelnianej: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8283803

 

Zarządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 1 marca 2018 roku powołany został nowy skład zespołu doradczego – Rady Młodych Naukowców. W skład Rady Młodych Naukowców VI kadencji (od 1 marca 2018 do 1 marca 2020) weszło 18 młodych badaczy, wśród nich znalazł się mgr Wojciech Sałabun z Katedry Metod Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej Wydziału Informatyki.

Do zadań Rady należy m.in. identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców, przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania kariery młodych badaczy oraz przybliżanie młodym uczonym mechanizmów finansowania nauki.

Gratulujemy!