Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

Rejs Niepodległości

Krzysztof Palczewski, student III roku na kierunku Informatyka, został laureatem ogólnopolskiego konkursu Rejs Niepodległości, w którym jako reprezentant Polski i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego uczestniczył w części uroczystego rejsu Darem Młodzieży dookoła świata. Rejs jest honorowym uczczeniem 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Dar Młodzieży wraz z laureatami przypłynął do Osaki w Japonii 11 listopada 2018 roku, gdzie nastąpił punkt kulminacyjny podróży - uroczyste obchody i ceremonie, w których uczestniczyli także przedstawiciele polskiego rządu, ambasady w Japonii oraz władze Osaki. Uczestnicy Rejsu Niepodległości akcentowali na arenie międzynarodowej ten wyjątkowy dla Polski dzień poprzez pokazywanie dorobku, kultury i historii Polski – nie tylko w Osace, ale także we wcześniejszych portach całego rejsu - między innymi w Singapurze czy Hong Kongu.

Podczas codziennego życia na statku i wykonywania żeglarskich prac Krzysztof Palczewski często wykorzystywał swoje informatyczne umiejętności, które szybko zostały docenione przez komendanta i oficerów na statku. Pomagał, między innymi, w konfiguracji nowej sieci satelitarnej Iridium czy też wgrywał nowe programy do sterowników PLC kontrolujących urządzenia w maszynowni statku.

Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 października 2018 roku w sprawie powołania zespołu doradczego - Rady Młodych Naukowców jednym z jej członków został dr inż. Wojciech Sałabun z Wydziału Informatyki.

Do zadań Rady należy identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców, przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania kariery młodych naukowców, przybliżanie młodym naukowcom mechanizmów finansowania nauki, a także wspieranie kontaktów młodych naukowców z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce i wdrożenie postanowień Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w jednostkach naukowych.

Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów na Wydziale Informatyki

1 grudnia 2018 roku odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów dla 201 absolwentów Wydziału Informatyki, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2017/2018.

W uroczystości udział wzięli Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski, dziekan Wydziału Informatyki - dr hab. inż. Jerzy Pejaś, dr hab. inż. Marcin Korzeń, Prodziekan ds. Nauki, dr inż. Mirosław Łazoryszczak, Prodziekan ds. Kształcenia oraz dr inż. Piotr Piela, Prodziekan ds. Studentów, a także promotorzy oraz pracownicy naszego Wydziału. Nie zabrakło bliskich tegorocznych absolwentów. Gościnna aula Centrum Dydaktyczno -Badawczego Nanotechnologii wypełniona była po brzegi.

W swoim wystąpieniu Dziekan Wydziału Informatyki mówił o dobrych perspektywach pracy na rozwijającym się rynku IT. Wskazał kierunki przyszłości w szeroko pojętej informatyce i zachęcał do ciągłego rozwoju. Wiele ciepłych słów absolwenci naszego Wydziału usłyszeli od Prorektora ds. Nauki, którego intrygujące życzenia na pewno zapadną w pamięci na lata. Absolwenci, ubrani w togi i biretki, odbierali dyplom ukończenia studiów z rąk swoich promotorów oraz przyjmowali gratulacje od Prorektora ds. Nauki i Dziekana Wydziału Informatyki.

Absolwenci z najwyższą średnią na swoim toku studiów zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi:

Kierunek Informatyka, studia stacjonarne I stopnia
inżynier Karolina Szyndler, średnia 4,68

Kierunek Informatyka, studia stacjonarne II stopnia
magister inżynier Mariusz Pasiński, średnia 4,92

Kierunek Informatyka, studia niestacjonarne I stopnia
inżynier Patryk Matuszak, średnia 4,57

Kierunek Informatyka, studia niestacjonarne II stopnia
magister inżynier Przemysław Lal, średnia 4,74

Kierunek Inżynieria Cyfryzacji, studia stacjonarne I stopnia
inżynier Adam Firek, średnia 4,50

W imieniu tegorocznych absolwentów serdeczne podziękowania rodzicom, nauczycielom oraz społeczności akademickiej złożyły panie Kinga Kozłowska i Justyna Kryścio. „Lata tu spędzone pokazały, że zdobywanie szczytów wiąże się z ciężką pracą. Ale pamiętajcie - że im wyżej, tym piękniejsze widoki” – zakończyły swoje wystąpienie przedstawicielki absolwentów.

Uroczystość uświetnił kwartet smyczkowy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie w składzie: Daniel Rozmus – skrzypce, Pawęł Graf – skrzypce, Hanna Żukowska – altówka, Barbara Zawadzka – wiolonczela. Opiekunem kwartetu jest Pani Małgorzata Gajewska-Makulec. W wykonaniu młodych artystów usłyszeliśmy utwory klasyki światowej w opracowaniu na kwartet smyczkowy.

Wszystkim absolwentom naszego Wydziału życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

GlobalLogic Automotive LAB na Wydziale Informatyki

„Zawsze dotrzymujemy słowa” – powiedział 20 listopada 2018 roku Piotr Krzysztofik, prezes firmy GlobalLogic Poland, podczas uroczystego otwarcia laboratorium GlobalLogic Automotive LAB. Laboratorium to jest wynikiem realizacji deklaracji wyrażonych w liście intencyjnym podpisanym w 24 kwietniu 2018 roku podczas konferencji „IT in Automotive” przez firmę GlobalLogic i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w obecności Michała Przepiery, Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin.

Przecięcia wstęgi dokonali prof. dr hab. inż. Stefan Domek, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju ZUT, dr hab. inż. Jerzy Pejaś, Dziekan Wydziału Informatyki, Przemysław Kołaczyński, GlobalLogic Poland, Michał Przepiera, Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin oraz Adrian Makowiak, student WI.

Laboratorium GlobalLogic Automotive LAB wyposażone jest w sześć zestawów ćwiczeniowych, na których zadania laboratoryjne może wykonywać jednocześnie dwunastu studentów. Zestawy te pozwolą studentom na zdobywanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu sprzętu i oprogramowania klasy Automotive IT.

Finalny kształt laboratorium jest wynikiem bardzo dobrej współpracy z pracownikami firmy GlobalLogic, w szczególności z Przemysławem Kołaczyńskim. Wydział Informatyki jest zainteresowany dalszą rozbudową laboratorium. Podobną wolę wyraża także firma GlobalLogic Poland. Deklaracje wspierania rozwoju laboratorium złożyli także Michał Przepiera oraz prof. dr hab. inż. Stefan Domek.

Mamy nadzieję, że laboratorium GlobalLogic Automotive LAB będzie tętniło życiem i będzie dostosowywane zarówno do zmieniających się potrzeb dydaktycznych jak również badawczo-rozwojowych.

O uroczystości otwarcia laboratorium pisały media, m.in. Kurier Szczeciński, Głos Pomorski oraz Radio Szczecin.

Radio SzczecinW środę, 14 listopada 2018 r., jednym z gości audycji "Radio Szczecin na wieczór: Nie uwierzę dopóki nie zobaczę - już nieaktualne" był dr hab. inż. Marcin Korzeń z Katedry Metod Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej Wydziału Informatyki.
Rozmowa dotyczyła zastosowań sztucznej inteligencji i nieuchronnego zastępowania ludzi przez roboty oraz technologii DeepFake.

Posłuchaj audycji: http://radioszczecin.pl/276,7043,nie-uwierze-dopoki-nie-zobacze-juz-nieaktualne