Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

Krzysztof Palczewski i Patryk Pazura

Minister przyznał stypendia dla najzdolniejszych studentów w kraju. Wśród wyróżnionych znalazło się troje studentów naszej uczelni. Stypendium za wybitne osiągnięcia uzyskali Krzysztof Palczewski i Patryk Pazura (obaj Wydział Informatyki) oraz Katarzyna Wedler (Wydział Budownictwa i Architektury).

Krzysztof Palczewski, student na studiach I stopnia na Wydziale Informatyki, jest laureatem konkursów ogólnopolskich oraz międzynarodowych (Seeds for Future 2017 i 2018). Jest również współautorem czterech artykułów naukowych oraz członkiem Zespołu Badawczego Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji. Jako wykonawca, bierze aktywny udział w dwóch grantach Narodowego Centrum Nauki związanych z tematem podejmowania decyzji w problemach wielokryterialnych w warunkach niepewności. Opiekunem naukowym Krzysztofa Palczewskiego jest dr inż. Wojciech Sałabun.

W wolnych chwilach Krzysztof Palczewski maluje i rysuje, lubi podróżować, uczyć się języków, poznawać nowe kultury i zwiedzać nowe miejsca - niedawno wspiął się na Wielki Mur Chiński, pływał w ukrytym jeziorze w samym środku panamskiej dżungli, przetrwał 12 stopniowy w skali Beauforta sztorm na Morzu Filipińskim, przebywał też z rdzennymi Indianami na wyspach Kuna Yala.

Inż. Patryk Pazura, student na studiach II stopnia na Wydziale Informatyki, zajmuje się tematyką rozprzestrzeniania informacji w sieciach społecznych. Jest współautorem czterech publikacji naukowych, w tym wiodącym autorem w pracy "Increasing the Diffusional Characteristics of Networks Through Optimal Topology Changes within Sub-graphs", której wyniki były prezentowane na konferencji ASONAM w Kanadzie. Jest również wykonawcą w grancie badawczym Naukowego Centrum Nauki powiązanym z mediami społecznościowymi. Opiekunem naukowym Patryka Pazury jest dr. hab. inż. Jarosław Jankowski, prof. ZUT.

Patryk Pazura jestem fanem literatury Witolda Gombrowicza oraz Michaiła Bułhakowa, a w wolnym czasie gra na perkusji.

Rektorzy uczelni wyższych przedstawili 1 106 wniosków o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020. W dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja stypendium otrzymało 11 studentów z całej Polski, w tym dwóch z Wydziału Informatyki ZUT.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Laureat XXXVI Ogólnopolskiego Konkursu PTI

Student Wydziału Informatyki - mgr inż. Marek Kamiński, decyzją Komisji Konkursowej, zdobył trzecią nagrodę i tytuł laureata XXXVI Ogólnopolskiego Konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepsze prace magisterskie z informatyki. Praca pt. "Opracowanie modelu i systemu do symulacji ruchu pojazdu uprzywilejowanego" została wykonana pod opieką dra inż. Krzysztofa Małeckiego z Katedry Systemów Multimedialnych Wydziału Informatyki.

Konkurs ma na celu wymianę i porównanie doświadczeń oraz osiągnięć dydaktycznych różnych informatycznych środowisk akademickich poprzez prezentację najlepszych prac magisterskich. W XXXVI edycji do konkursu przyjęto 39 prac wykonanych w roku akademickim 2018/2019 w 11 krajowych wyższych uczelniach.

Serdecznie gratulujemy!

Tomasz Hyla

W dniu 11 grudnia 2019 odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej dra inż. Tomasza Hyli, pracownika Katedry Inżynierii Oprogramowania Wydziału Informatyki, pod przewodnictwem prof. Janusza Kacprzyka.

Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Uchwałą z dnia 18 grudnia 2019, po zapoznaniu się z opinią komisji habilitacyjnej, po analizie dorobku naukowego oraz nadesłanych recenzji, w głosowaniu tajnym nadał drowi inż. Tomaszowi Hyli stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja.

Tytuł osiągnięcia naukowego "Nowe metody zapewnienia bezpieczeństwa dokumentom elektronicznym".

Serdecznie gratulujemy!

Uroczystość rozdania dyplomów absolwentom Wydziału Informatyki

7 grudnia 2019 roku odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów dla 202 absolwentów Wydziału Informatyki, którzy ukończyli studia w roku 2019.

W uroczystości udział wzięli Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski, dziekan Wydziału Informatyki - dr hab. inż. Jerzy Pejaś prof. ZUT, prodziekan ds. nauki – dr hab. inż. Marcin Korzeń prof. ZUT, prodziekan ds. kształcenia – dr inż. Mirosław Łazoryszczak, oraz prodziekan ds. studenckich – dr inż. Piotr Piela, a także promotorzy oraz pracownicy naszego Wydziału. Nie zabrakło bliskich tegorocznych absolwentów. Gościnna aula Centrum Dydaktyczno -Badawczego Nanotechnologii wypełniona była po brzegi.

W swoim wystąpieniu Dziekan Wydziału Informatyki mówił o dobrych perspektywach pracy na rozwijającym się rynku IT. Wskazał kierunki przyszłości w szeroko pojętej informatyce i zachęcał do ciągłego rozwoju. Wiele ciepłych słów absolwenci naszego Wydziału usłyszeli od Prorektora ds. Nauki. Absolwenci, ubrani w togi i biretki, odbierali dyplom ukończenia studiów z rąk swoich promotorów oraz przyjmowali gratulacje od Prorektora ds. Nauki i Dziekana Wydziału Informatyki.

Absolwenci z najwyższą średnią na swoim toku studiów zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi:

Kierunek Informatyka, studia stacjonarne I stopnia
inżynier Tomasz Wychocki, średnia 4,75

Kierunek Informatyka, studia stacjonarne II stopnia
magister inżynier Patryk Piotrowski, średnia 4,69

Kierunek Informatyka, studia niestacjonarne I stopnia
inżynier Krzysztof Hubaczek, średnia 4,64

Kierunek Informatyka, studia niestacjonarne II stopnia
magister inżynier Bartosz Kumorek, średnia 4,77

Kierunek Inżynieria Cyfryzacji, studia stacjonarne I stopnia
inżynier Gerard Siudowski, średnia 4,71

W imieniu tegorocznych absolwentów serdeczne podziękowania rodzicom, nauczycielom oraz społeczności akademickiej złożył inżynier Sławomir Jastrzębski. Kończąc swoje wystąpienie zaapelował do zebranych - "Proszę nas wszystkich tutaj zebranych, żebyśmy przekazali te podziękowania dalej. Nie wszyscy, których dzisiaj wyszczególniłem, usłyszeli nasze słowa. O niektórych sam nawet nie wiem. Jeżeli znasz taką osobę, która sprawiła, że dziś jesteś tu - podziękuj jej. Niech wie, że jesteśmy jej wdzięczni za to, że zostawia swój mały świat lepszym niż był, a także za to, że możemy się od niej tego uczyć."

Uroczystość uświetnił zespół wokalny Sotto Voce.
Wszystkim absolwentom naszego Wydziału życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Link: Fotorelacja z uroczystości (dla zalogowanych)

 

Dyplomy absolwentów WI ZUT

 

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie liderem edukacji

 

ZUT został wyróżniony przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), podczas uroczystej gali, która odbyła się w czwartek 5 grudnia br. w Warszawie. Uczelnię uhonorowano w kategorii „Liderzy edukacji” za zapewnianie najlepszych w swojej klasie programów edukacyjnych umożliwiających dalszy rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Wyróżnienie odbierał dziekan Wydziału Informatyki dr hab. inż. Jerzy Pejaś.

Gala ABSL to uroczystość integrująca środowisko sektora usług dla biznesu oraz wszystkich, którzy przyczyniają się do jego rozwoju. Podczas drugiej edycji tego spotkania doceniono kluczowych interesariuszy za ich wkład w rozwój sektora w ostatnich 24 miesiącach. Wśród wyróżnionych znaleźli się min. wicepremier Jarosław Gowin i Georgette Mosbacher, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Centra usług księgowych, rozliczeniowych czy usług IT zatrudniają w Polsce już 300 tys. pracowników, wśród nich znajdują się również absolwenci Wydziału Informatyki ZUT. Tak silna pozycja sektora nowoczesnych usług dla biznesu jest możliwa dzięki współpracy wielu środowisk i organizacji.

Oprócz ZUT-u w kategorii „Liderzy edukacji” wyróżniono także Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Szkołę Główną Handlową, Akademię Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Śląski, Politechnikę Śląską, Uniwersytet w Łodzi oraz Zespól Szkół Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim.

Więcej o wydarzeniu: https://absl.pl/pl/inicjatywy/absl-gala-2019/