Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

Dziekan Wydziału Informatyki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 19.01.2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgra inż. Marka Kannchena

która odbędzie się 28 września 2023 r. o godz. 13.00 w sali 126 WI2

 

Temat rozprawy doktorskiej:
Zastosowanie arytmetyki przyrostów do adaptacji wybranych algorytmów wspomagania decyzji

Promotor:
dr hab. inż. Mariusz Borawski, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

Promotor pomocniczy:
dr hab. inż. Paweł Ziemba, Uniwersytet Szczeciński

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski, Uniwersytet WSB Merito Gdańsk
dr hab. Zygmunt Mazur, prof. PWr, Politechnika Wrocławska

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Informatyki, Szczecin, ul. Żołnierska 49. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami umieszczone jest na stronie BIP ZUT https://bip.zut.edu.pl/organizacja-uczelni/wydzialy-zut/wydzial-informatyki/postepowanie-awansowe-wydzialu-informatyki.html.

W obronie możliwy będzie udział w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy MS Teams. Aby wziąć udział w posiedzeniu zdalnym należy wysłać zgłoszenie na co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem obrony na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do współdziałania z aplikacją Teams potrzebne jest aktywne konto Microsoftu.

 

Dziekan Wydziału Informatyki
dr hab. inż. Jerzy Pejaś, prof. ZUT

Stypendium ministra na rok akademicki 2023/2024 może być przyznane studentowi, który w poprzednim roku akademickim 2022/2023 zaliczył rok studiów oraz uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (2023/2024). 

Powyższych wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (2023) został przyjęty na studia drugiego stopnia.

Stypendium ministra przysługuje studentom na studiach pierwszego i drugiego stopnia, wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

UWAGA ! Stypendium nie przysługuje studentowi:

- posiadającemu tytuł zawodowy:

  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, 
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

- w przypadku którego łączny okres studiów jest dłuższy niż 12 semestrów, z tym że w przypadku studiów:

  • pierwszego stopnia - gdy jest dłuższy niż 9 semestrów,
  • drugiego stopnia - gdy jest dłuższy niż 7 semestrów.

Do ww. łącznego okresu wlicza się każdy rozpoczęty semestr, nawet jeżeli student przebywał w jego trakcie na urlopie od zajęć w uczelni.

Wyjątkiem są semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego - nie są one wliczane do okresu, w którym przysługuje stypendium ministra.

Wniosek o stypendium ministra wypełnia student, po uprzednim założeniu wniosku przez koordynatora wydziałowego (pok. 106 WI1) w systemie OSF.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku, proszone są o pilne zgłoszenie niniejszego faktu mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Moduł "wniosek o stypendium ministra dla studenta" będzie dostępny w systemie OSF od 1 października 2023 r. od godz. 8:00.

UWAGA: ostateczny termin wprowadzania wniosków do systemu OSF upływa dnia 19 października 2023 r.

Więcej informacji na stronie: zut.edu.pl/zut-studenci/pomoc-materialna...

Zaproszenie do udziału w wyborach do komitetów naukowych PAN

W imieniu Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, profesora Aleksandra Welfe członka rzeczywistego PAN, uprzejmie przypominamy o rozpoczętym procesie wyborczym do komitetów naukowych PAN.

Wybory odbywają się przy pomocy elektronicznego systemu wyborczego Polskiej Akademii Nauk. Zgodnie z harmonogramem rejestracja osób uprawnionych do głosowania zakończy się 6 października br. Dokonanie rejestracji wymaga zalogowania się w systemie na stronie https://esw.pan.pl/Account/Login i postępowania zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie https://pan.pl/regulamin-2/

Zapraszamy do wzięcia udziału w wyborach oraz do aktywnego udziału społecznym ruchu nauki.

Dobry pomysł na wakacje!

Sławomir Wernikowski, wieloletni pracownik naszego Wydziału, zawodowo inżynier informatyk... lecz tym razem, zainspirowany Bachowską harmonią oddaje w ręce czytelników opowiadania, których swoistym spoiwem staje się muzyka odkrywana na różnych płaszczyznach.

Czytelnik otrzymuje kawał dobrej, niebanalnej prozy, która trzyma w napięciu oraz iskrzy emocjami. Jej bohaterami są ludzie niepogodzeni ze sobą, nieumiejący znaleźć swojego miejsca w zbyt skomplikowanej rzeczywistości. Atutem tych utworów są błyskotliwe dialogi, w których ujawnia się bolesna prawda o przerażającej samotności człowieka w XXI wieku, niewybaczonych krzywdach i nierzadko braku nadziei na jakiekolwiek skuteczne porozumienie się. Opowiedzianych historii nic nie łączy – ani czas, ani miejsce, ani zdarzenia. Mogły się wydarzyć gdziekolwiek, kiedykolwiek i być może faktycznie się wydarzyły, a jeśli nie – jeszcze mogą się wydarzyć.

 

Zapraszamy do przeżycia tej angażującej literacko podróży po czasie

i przestrzeni...do poznania historii zebranych w tomach Passacaglia i Partita.

Nabór na studia podyplomowe Programowanie z elementami systemów wbudowanych

Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zaprasza do podjęcia nauki na dwusemestralnych studiach podyplomowych „Programowanie z elementami systemów wbudowanych". Jedenasta edycja rozpocznie się w październiku 2023. Rekrutacja potrwa do 15.09.2023.

Studia te skierowane są do kręgu osób zainteresowanych nabyciem lub podniesieniem umiejętności w zakresie programowania urządzeń i systemów wbudowanych. Oferta została stworzona w porozumieniu z przedsiębiorstwami branży IT aktywnie działającymi w województwie zachodniopomorskim. Zajęcia będą prowadzić wykładowcy Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz specjaliści z firm:

  • Codelab
  • GlobalLogic
  • Mobica
  • TietoEVERY

Studia te są unikalnym przykładem połączenia wiedzy i praktyki każdej ze stron.

Całkowita odpłatność za 2 semestry zajęć wynosi 5600 zł, z możliwością płatności w ratach.

Zajęcia będą prowadzone w systemie niestacjonarnym, w soboty i w niedziele w obiektach Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 49/52.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela pani Iwona Scheibe, tel. 91 449 5667

lub pan Radosław Maciaszczyk, tel. 91 449 5642