Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

Prof. dr hab. inż. Ryszard Budziński

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 71 lat zmarł
prof. zw. dr. hab. inż. Ryszard Budziński.
Naukowiec, nauczyciel akademicki i mistrz dla wielu pokoleń studentów.

W latach 1996 - 2013 pracownik Wydziału Informatyki.
Kierował kolejno Zakładem, Katedrą i Instytutem Systemów Informatycznych w strukturach Wydziału Informatyki.
Promotor 14 doktoratów na Wydziale Informatyki. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą oraz Kierownik Oddziału Instytutu Badań Systemowych PAN w Szczecinie. Przewodniczył Komitetowi Informatyki PAN Oddział Gdańsk.
Założyciel i wieloletni przewodniczący (1994-1999) Rady Użytkowników Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Szczecinie. 

Msza Św. zostanie odprawiona w dniu 5 września 2019 roku o godz. 11:00 w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Szczecinie, Osiedle Bukowe, pl. Ks. Abpa Zygmunta Kamińskiego 1 (wejście od ulicy Brązowej).
Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się zaraz po mszy, o godz. 12:00  na Cmentarzu Szczecin Dąbie przy ul. Goleniowskiej 33-38.

Odszedł od nas człowiek szlachetny, życzliwy, szanowany przez społeczność akademicką oraz naukową.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Najbliższym składają
Dziekan i społeczność akademicka Wydziału Informatyki 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W załącznikach dwa wycinki map, na których oznaczono lokalizację kościoła i cmentarza.  

  icon Lokalizacja kościoła i cmentarza-mapa 01 [161.9K] icon Lokalizacja kościoła na os Bukowym-mapa 02 [162.6K]

Marek Landowski

Rada Wydziału Informatyki na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2019 po zapoznaniu się z opinią komisji habilitacyjnej pod przewodnictwem prof. Józefa Korbicza, po analizie dorobku naukowego oraz nadesłanych recenzji, w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja drowi inż. Markowi Landowskiemu z Zakładu Metod Matematycznych Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie.

Tytuł osiągnięcia naukowego "Wielowymiarowe podejście do definiowania zmiennych niepewnych, ich arytmetyki i zastosowań",

Serdecznie gratulujemy!

Seeds for the Future

Laureatami 6 edycji programu Seeds for the Future organizowanego przez firmę Huawei zostali Patryk Prokurat (Informatyka, studia II stopnia) i Piotr Wojdalski (Informatyka, studia I stopnia), studenci Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W nagrodę wyjadą na warsztaty do Chin, aby uczestniczyć m.in. w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych ekspertów firmy Huawei w siedzibie firmy w Shenzhen.

Studenci Wydziału Informatyki z powodzeniem biorą udział w programie od początku jego istnienia, czyli od 2014 rok kiedy uczelnia po raz pierwszy została zaproszona do udziału w tym programie. Celem programu jest dzielenie się wiedzą ze studentami w zakresie najnowszych rozwiązań z obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zdobycie przez laureatów programu doświadczenia w pracy w międzykulturowym zespole. Ten program jest wyjątkowy, ponieważ oferuje możliwość uczenia się poprzez interakcje z ekspertami Huawei.

W 6 edycji konkursu startujący zmierzyli się z poniższymi tematami:

  • 5G – szansa dla rozwoju technologicznego i gospodarczego.
  • Sztuczna inteligencja – zastosowania bliskie społeczeństwu.
  • Cloud computing – zastosowanie w biznesie/w trzecim sektorze i administracji publicznej.
  • Internet Rzeczy w życiu codziennym.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Pozostałych studentów zapraszamy na 7 edycję, która odbędzie się w 2020 roku.

certyfikacja SL

W dniu 10 czerwca 2019 r., w obecności przedstawicieli firmy Samsung, władz Wydziału Informatyki i Wydziału Elektrycznego a także zaproszonych przedstawicieli lokalnych firm, zakończyła się V edycja programu Samsung LABO. Wszyscy studenci otrzymali certyfikat ukończenia kursu. Najlepsze zespoły dostały nagrody od firmy Samsung.

Pierwsze miejsce zajął zespół studentów Wydziału Elektrycznego – Hanna Gałuszka, Kacper Tłusty – za aplikację która wspomaga organizację turniejów w gry bez prądu.
Drugie miejsce przypadło zespołowi studentów z Wydziałów Informatyki i Elektrycznego – Patryk Szczodrowski (WI), Rafał Matyjaszyk (WI), Oskar Jaskólski (WE) za aplikację do wspomagania organizacji wydarzeń "OkWHEN".
Trzecie miejsce zajęli studenci z Wydziału Informatyki – Grzegorz Dziugieł, Radosław Sobolak, Małgorzata Mielczarek – za grę VR wykorzystującą motion tracking.

Serdecznie gratulujemy!

Marcin Pietrzykowski doktorem nauk technicznych

11 czerwca br. odbyła się na Wydziale Informatyki obrona pracy doktorskiej mgra inż. Marcina Pietrzykowskiego z Katedry Metod Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej. Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu Kandydatowi stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja.

Promotorem pracy doktorskiej nt "Lokalne uczenie algorytmów regresyjnych metodą mini-modeli" był prof. dr hab. inż. Andrzej Piegat, promotorem pomocniczym: dr inż. Marcin Pluciński.

W obronie uczestniczył recenzent pracy prof. dr hab. Leon Bobrowski z Politechniki Białostockiej.

Gratulujemy!