Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
PING – Potyczki Informatyczne Nowej Generacji

“PING – Potyczki Informatyczne Nowej Generacji” organizowanego przez Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

www.wiping.pl