Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

W dniach 14.07.2020 - 02.08.2020, ze względu na urlop pełnomocnika ds. praktyk, dokumenty dotyczące praktyki będą wydawane jedynie w nagłych przypadkach. O konieczności wystawienia dokumentów należy poinformować pełnomocnika przynajmniej 5 dni przed planowanym rozpoczęciem praktyki.

W dniach 03.08.2020 - 14.08.2020 w sprawie dokumentów dotyczących praktyki należy kontaktować się z Prodziekanem ds. kształcenia dr inż. Mirosławem Łazoryszczakiem.

Od 15.08.2020 do 01.09.2020 Wydział nie będzie wystawiał dokumentów związanych z praktykami.

Do 01.09.2020 wstrzymane jest rozliczanie praktyki i przyjmowanie dokumentów. Rozliczanie praktyki będzie prowadzone od 02.09.2020.