Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Wyciągi z list najlepszych absolwentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 uprawnionych do ubiegania się o umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie.

icon Wyciąg z listy najlepszych absolwentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie studiów I stopnia w roku akademickim 2016-2017 [200.7K] icon Wyciąg z listy najlepszych absolwentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie studiów II stopnia w roku akademickim 2016/2017 [265.8K] icon Zarządzenie nr 98 Rektora ZUT z dnia 22.12.2017 r. [2.5M]