Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Nasza uczelnia przystąpiła do projektu pilotażowego koncepcji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.

Informacja o projekcie znajduje się na stronie: http://www.zut.edu.pl/zut-studenci/legia-akademicka.html