Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności studenckie

Basen,

tenis, rehabilitacja i korektywa, zwolnienia lekarskie.

Zapraszamy studentki i studentów do zapisów. Informacje także w mediach społecznościowych jednostki.

W dniach 18.09.– 30.09.2019 r.
Dziekanat wydziału będzie nieczynny w związku z rozliczeniem roku akademickiego 2018/2019.

Przepraszamy za utrudnienia.

Zapraszamy i zachęcamy studentów Wydziału Informatyki do udziału w BE5 HackChallenge.

BE5 HackChallenge to trzymiesięczny innowacyjny konkurs, w którym studenci mogą rozwijać swoje pomysły na tematy istotne dla przyszłości. To co wyróżnia wydarzenie, to faza idei, w czasie której zespół jest w stałym kontakcie z mentorem. Wydarzenie dotyczy 4 obszarów innowacji. Do dyspozycji jest pełen zakres nowoczesnych technologii, takich jak AI, robotyka, IoT, VR, AR, uczenie maszynowe, drony, itp.

Najlepsze zespoły spotkają się na HacDay (25-27 października) w kampusie TU w Monachium. Zwycięzcy mogą liczyć na nagrody finansowe oraz realizację prototypu zaproponowanego rozwiązania.

Rejestracja i opis wydarzenia dostępny jest na stronie https://be5.unternehmertum.de/hackchallenge/

Do 25 października 2019 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Więcej informacji.

Informujemy, że studenci, którzy w roku akademickim 2019/2020 będą ubiegać się o stypendium socjalne, a ich miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł*, powinni dołączyć do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej zarówno własnej jak i swojej rodziny. Studentowi, który nie złoży ww. zaświadczenia odmawia się przyznania stypendium socjalnego.**

* Art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593, z późn. zm.)
** Na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.)

Sugerujemy ww. studentom wcześniejsze zgłaszanie się do ośrodka pomocy rodziny właściwego dla miejsca zamieszkania, ponieważ przewidywany czas na uzyskanie takiego zaświadczenia może się wydłużyć.