Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

ZARZĄDZENIE NR 61 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wysokości świadczeń stypendialnych dla studentów w roku akademickim 2019/2020