Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

od 15 marca 2019 r. NCBiR będzie prowadził nabór na projekty w ramach konkursu GameINN. Głównym celem Programu jest zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie 2023 roku i będzie realizowany w powiązaniu z następującymi celami szczegółowymi:

  1. Zwiększenie aktywności B+R w sektorze gier wideo w perspektywie roku 2023,
  2. Zwiększenie liczby innowacji sektora gier wideo w perspektywie roku 2023.

Obszary badawcze, na których skupiać się będą działania Programu GameINN to:

  • Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo,
  • Platformy, silniki oraz techniki przetwarzania,
  • Zastosowania Sztucznej Inteligencji,
  • Nowe narzędzia i mechanizmy interakcji,
  • Cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online,
  • Narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier,
  • Rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny.

GameINN skierowany jest do przedsiębiorstw składających wniosek o dofinansowanie samodzielnie lub w konsorcjum lub do konsorcjów złożonych z przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Dofinansowane mogą być tylko projekty realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach III konkursu GameINN to 100 mln zł.

Wnioski można składać od 15 marca do 14 czerwca

Szczegóły na temat konkursu znajdują się na stronie: ncbr.gov.pl