Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Rejestracja kandydatów na studia pierwszego oraz drugie stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywa się poprzez uczelniany Internetowy Rejestr Kandydatów dostępny jest pod adresem:

https://irk.zut.edu.pl/