Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Wydział Informatyki ZUT

KIERUNEK STUDIÓW - informatyka
ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin

STUDIA STACJONARNE
tel.: 91 449 55 18, 91 449 56 62

parter przy wejściu w budynku WI 1
od 13.07 do 22.07.2022 r. w godz. 09:00-14:00

pokój nr 124 (I piętro) lub 12 (parter)
od 23.07 do 04.08.2022 r. w godz. 09:00-13:00
(od poniedziałku do piątku)
oraz
od 29.08 do 30.09.2022 r. w godz.10:00-13:00
(od poniedziałku do piątku)

nieczynne w okresie 08-26.08.2022


STUDIA NIESTACJONARNE
tel.: 91 449 55 03, 91 449 56 71

pokój nr 126 (I piętro)
od 07.09.2022r. do 28.09.2022r. w godz. 11:00-13:00 (od poniedziałku do piątku)