Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Wojciecha Sałabuna

Dziekan oraz Rada Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 19 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra inż. Wojciecha Sałabuna, która odbędzie się 23 października 2018 r. o godz. 10.15 w sali 128 Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie, ul. Żołnierska 49. Temat rozprawy doktorskiej:

Metoda identyfikacji wielokryterialnego eksperckiego modelu decyzyjnego z zastosowaniem teorii zbiorów rozmytych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Andrzej Piegat (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

Recenzenci:
prof. Elisabeth Rakus-Andersson (Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Szwecja)
prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz (Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Informatyki, Szczecin, ul. Żołnierska 49. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami umieszczone jest na stronie internetowej Wydziału.

DZIEKAN WYDZIAŁU INFORMATYKI

dr hab. inż. Jerzy Pejaś

Wyniki rekrutacji na kurs Samsung LABO 2018/2019

Po drobiazgowym sprawdzeniu napisanego w dniu 18.10.2018 testu została stworzona lista rankingowa studentów, którzy zostali zakwalifikowani na kurs Samsung LABO.

Są to w porządku alfabetycznym:

 • Aleksandra Bączkiewicz
 • Maciej Blachnierek
 • Borys Chajdas
 • Krzysztof Dąbrowski
 • Jakub Dagil
 • Grzegorz Dziugieł
 • Tyberiusz Frymus
 • Rafał Matyjaszyk
 • Małgorzata Mielczarek
 • Michał Okoń
 • Robert Piątek
 • Patryk Prokurat
 • Bartosz Rosiak
 • Adam Rukowicz
 • Przemysław Samsel
 • Łukasz Smalec
 • Radosław Sobolak
 • Paweł Stempnik
 • Jonasz Szafraniak
 • Patryk Szczodrowski
 • Justyna Szydłowska
 • Marcel Wilanowski
 • Piotr Wojdalski

Do każdej z powyższych osób została wysłana wiadomość. Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom rekrutacji na kurs Samsung LABO, wyniki pokazały, iż nie był to łatwy test. Przed zrekrutowanymi dwa semestry nauki i tworzenia projektów. Efekty tej pracy poznamy w czerwcu 2019. Pierwsze zajęcia już 5.11.2018 roku w budynku RCIiTT ZUT przy ul. Jagielońskiej 20-21

Do zobaczenia
Radosław Maciaszczyk - koordynator kursu z ramienia WI ZUT.

Dziekanat informuje

Studenci studiów stacjonarnych, posiadający niezaliczone przedmioty z semestrów zimowych proszeni są o zgłaszanie się do Dziekanatu w godzinach urzędowania po odbiór Pisma w sprawie skierowania na powtarzanie zajęć. 

RCIiTT: Dzień informacyjny dla studentów ZUT

Myślisz o studiach lub praktykach za granicą? A może chcesz podjąć pracę w renomowanej firmie? Albo założyć własne przedsiębiorstwo, lub zostać na uczelni i rozwijać międzynarodową karierę naukową?

Przyjdź na DZIEŃ INFORMACYJNY, 15 LISTOPADA 2018 r. o godz. 13:00 do siedziby RCIiTT a odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Serdecznie zapraszamy! (pizza i cola gratis)

Na spotkanie obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Organizatorami są: Biuro Karier ZUT, Dział Mobilności Międzynarodowej oraz Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w spotkaniu jest bezpłatny.