Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Szkolenia i warsztaty dla studentów ZUT

Zapraszamy studentów zainteresowanych podniesieniem kompetencji zawodowych, komunikacyjnych oraz analitycznych na otwarte szkolenia i warsztaty. W ramach projektu ZUT 2.0 Nowy Zintegrowany Uniwersytet dajemy naszym studentom wyjątkową możliwość udziału w następujących szkoleniach i warsztatach:

  1. Sposoby efektywnego uczenia się
  2. Umiejętność tworzenia i wygłaszania prezentacji
  3. Praca w zespole i umiejętności komunikacyjne
  4. ABC przedsiębiorczości
  5. Podstawy kreatywnego myślenia

Każde z zajęć będzie organizowane kilkukrotnie w jednym semestrze, aby jak największa liczna osób mogła wziąć w nich udział. O szkoleniach i warsztatach będziemy informować na bieżąco, natomiast aktualny harmonogram wsparcia jest zawsze dostępny na naszej stronie.

Zgodnie z regulaminem rekrutacji zajęcia są skierowane do studentów I i II stopnia ZUT, którym do zakończenia edukacji pozostało nie więcej niż 4 semestry nauki. Uczestnik Projektu może wziąć udział w więcej niż jednym, ale nie więcej niż w trzech zajęciach. Jeśli ktoś w danym momencie nie spełnia kryterium grupy docelowej, w czasie realizacji Projektu (tj. do 2022 r.) może się to zmienić. Sam udział w zajęciach jest bezpłatny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W razie pytań i wątpliwości zapraszam do kontaktu mailowego oraz telefonicznego: Agata Skrobek agata.skrobek@zut.edu.pl tel. 91 449 49 44.

Warsztaty

Harmonogram wypłat świadczeń z Funduszu Stypendialnego w roku akademickim 2019/2020

W ZWIĄZKU Z ART. 419 USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. - PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE (DZ. U. POZ. 1668), NOWY HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU STYPENDIALNEGO.