Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Organizacja pracy na Wydziale Informatyki od 26 marca 2020 roku do odwołania

Szanowni Państwo,
w związku z Zarządzeniem nr 40 Rektora ZUT z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni w okresie od 26 marca 2020 r. do odwołania administracja wydziałowa oraz pion techniczny pracują głównie w trybie pracy zdalnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30.

Dyżury na Wydziale są pełnione w godzinach 8.00 – 12.00.

Sprawy studenckie:

Tel. : +48 91 449 56 70, 91 449 55 03, e-mail: dzwi@zut.edu.pl

Pozostałe sprawy:

Tel.: 91 449 56 60, e-mail: wi@wi.zut.edu.pl
oraz dodatkowy adres mailowy dla spraw pracowników Katedr: admkatedry@wi.zut.edu.pl

 1. Kierownik dziekanatu: e-mail: dwisniewska@wi.zut.edu.pl, tel.: + 48 91 449 55 19
 2. Główny specjalista ds. kształcenia: e-mail: dkostarelas@wi.zut.edu.pl,  tel.: + 48 91 449 55 97
 3. Kierownik Sekcji dydaktyki: e-mail: iszymkowicz@zut.edu.pl, tel.: + 48 91 449 55 18
 4. Sekcja dydaktyki:
     sprawy studenckie: dyżury, e-mail: dzwi@zut.edu.pl, tel.: + 48 91 449 56 70;
     pomoc materialna dla studentów: dyżury, e-mail: Agata.Kostarelas@zut.edu.pl, tel.: + 48 91 449 55 03;
 5. Plany zajęć dydaktycznych: e-mail: plany@wi.zut.edu.pl, tel.: +48 91 449 56 71.
 6. Kierownik Sekcji Administracyjno-informatycznej: e-mail: ischeibe@wi.zut.edu.pl, tel.: + 48 91 449 56 67
 7. Kierownik Sekcji nauki i finansów: e-mail: jrafalska@wi.zut.edu.pl, tel.: +48 91 449 56 60
 8. Sekcja nauki i finansów oraz sekcja Administracyjno-informatyczna: dyżury, e-mail: wi@wi.zut.edu.pl, tel.: +48 91 449 56 60
 9. Pełnomocnik Dziekana ds. Technicznych: e-mail: gsliwinski@zut.edu.pl, : +48 91 449 55 21
 10. Administratorzy sieci komputerowej: e-mail: admin@wi.zut.edu.pl,  tel.: +48 91 449 55 22
 11. Serwis komputerowy: e-mail: serwis@wi.zut.edu.pl , tel.: + 48 91 449 56 01 
 12. Administrator obiektów dydaktycznych: e-mail: djankowski@wi.zut.edu.pl, : +48 91 449 55 20

Jednocześnie informuję, że nauczyciele akademiccy pracują zdalnie. Proszę kontaktować się z nimi za pomocą poczty elektronicznej oraz MS Teams.

Portiernie Wydziału funkcjonują bez zmian, ale obowiązuje zakaz wstępu do budynków osób spoza Uczelni.

Bardzo proszę w pierwszej kolejności korzystać z bezpiecznych form kontaktu tj.: poczta elektroniczna, MS Teams , kontakt telefoniczny, a przybycie na Wydział w sprawach administracyjnych i technicznych proszę uzgadniać telefonicznie lub mailowo. 

Dziekan
dr hab. inż. Jerzy Pejaś, prof. ZUT

Organizacja pracy na Wydziale Informatyki w dniach 16-25 marca 2020 roku

Szanowni Państwo,
zgodnie z Komunikatem Nr 12 Rektora ZUT z dnia 13 marca 2020 r. o organizacji pracy w Uczelni na okres obowiązywania zasad wprowadzonych zarządzeniem nr 33 Rektora ZUT, uprzejmie informuję że od 17 marca br. administracja wydziałowa oraz pion techniczny będą pracować w trybach: zdalnym i codziennych dyżurów, tj.:

 1. Kierownik dziekanatu: kontakt mailowy: dwisniewska@wi.zut.edu.pl oraz telefoniczny: + 48 91 449 55 19
 2. Główny specjalista ds. kształcenia: kontakt mailowy: dkostarelas@wi.zut.edu.pl oraz telefoniczny: + 48 91 449 55 97
 3. Sekcja dydaktyki: codzienne dyżury, kontakt mailowy: dzwi@zut.edu.pl, tel.+ 48 91 449 56 70
 4. Kierownik Sekcji dydaktyki: kontakt mailowy: iszymkowicz@zut.edu.pl oraz telefoniczny: + 48 91 449 55 18
 5. Sekcja nauki i finansów oraz sekcja Administracyjno-informatyczna: codzienne dyżury, kontakt mailowy: wi@wi.zut.edu.pl, tel.: +48 91 449 56 60
 6. Kierownik Sekcji Administracyjno-informatycznej, e-mail: ischeibe@wi.zut.edu.pl, tel.: + 48 91 449 56 67
 7. Pełnomocnik Dziekana ds. Technicznych: kontakt mailowy: gsliwinski@zut.edu.pl, oraz telefoniczny: +48 91 449 55 21
 8. Administratorzy sieci komputerowej: kontakt mailowy: admin@wi.zut.edu.pl oraz telefoniczny: +48 91 449 55 22

Sprawy studenckie:

Tel. : 91 449 56 70, 91 449 55 03; e-mail: dzwi@zut.edu.pl

Pozostałe sprawy:

Tel.: 91 449 56 60, e-mail: wi@wi.zut.edu.pl
oraz dodatkowy adres mailowy dla spraw pracowników Katedr: admkatedry@wi.zut.edu.pl

Jednocześnie informujemy, że nauczyciele akademiccy pracują zdalnie. Proszę kontaktować się z nimi za pomocą poczty elektronicznej.

Portiernie Wydziału funkcjonują bez zmian, ale obowiązuje zakaz wstępu do budynków osób spoza Uczelni.

Dziekan
dr hab. inż. Jerzy Pejaś, prof. ZUT

ZARZĄDZENIE NR 41 Rektora ZUT z dnia 25.03.2020 w sprawie przesunięcia terminu pobierania opłat

ZARZĄDZENIE NR 41 Rektora ZUT z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przesunięcia terminu pobierania opłat za usługi edukacyjne w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020

plik PDF

 

 

Zdalne zajęcia na Wydziale Informatyki

Od dnia 18 marca 2020 r. zajęcia na Wydziale Informatyki mogą być prowadzone w formie kształcenia na odległość. Zajęcia takie będą realizowane zgodnie z obowiązującym planem. Liczba zajęć w trybie kształcenia na odległość zależy od możliwości nauczycieli odpowiedzialnych za dany przedmiot oraz od specyfiki przedmiotu.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o śledzenie informacji przekazywanych na bieżąco przez nauczycieli oraz władze wydziału, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz platformy Microsoft Teams, a także dołączanie do zajęć już uruchomionych w trybie zdalnym.

Przewiduję, że od najbliższej soboty, tj. 21 marca 2020 r. zajęcia prowadzone w trybie kształcenia na odległość zostaną odpowiednio oznaczone w planie.

dr hab. inż. Jerzy Pejaś, prof. ZUT
Dziekan Wydziału Informatyki

Automatyczne przedłużenie okresu ważności legitymacji studenckiej

Szanowni studenci, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o automatycznym przedłużeniu okresu ważności legitymacji studenckiej do 31 maja 2020 roku! Zwracamy się z prośbą o śledzenie bieżących komunikatów Uczelni.

źródła: zut.edu.pl i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego