Postępowania habilitacyjne w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie informatyka

dr inż. Anna Lewandowska

dr inż. Jarosław Jankowski