--

WI1, PONIEDZIAŁEK, 2018-05-21, godz: 08:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
1.08:15
10:00
WI-1- 310 lab
S1_I_L_220 A
Dariusz Burak dr inż.
Języki i paradygmaty programowania
2.08:15
10:00
WI-1- 309 lab
S1_I_L_221 B
Łukasz Cieszyński mgr
Bazy danych
3.08:15
12:00
WI-1- 300 pro
BP6_P_36 A_pro
Jarosław Jankowski dr hab.inż.
Inżynierski projekt zespołowy - KPiUC
4.08:15
10:00
WI-1- 206 wyk
Er+_lato_1 sem
Joanna Kołodziejczyk dr inż.
Expert systems
5.08:15
10:00
WI-1- 206 wyk
Er+_lato_2 sem
Joanna Kołodziejczyk dr inż.
Expert systems
6.08:15
10:00
WI-1- 313 lab
BP1_L_31 C_PSB
Magdalena Krakowiak dr inż.
Programowanie serwerów baz danych
7.08:15
10:00
WI-1- 129 aud
lato_S2_I_A_ 2
Tomasz Lipczyński dr inż.
Ochrona własności intelektualnej
8.08:15
10:00
WI-1- 200 aud
S1_I_A_114
Małgorzata Machowska-Szewczyk dr
Matematyka dyskretna
9.08:15
10:00
WI-1- 317 lab
S1_I_L_222 A
Witold Maćków dr inż.
Systemy operacyjne II
10.08:15
10:00
WI-1- 013 wyk
BP2_W_32_TP2
Agnieszka Olejnik-Krugły dr inż.
Technologie poligraficzne II
11.08:15
10:00
WI-1- 128 wyk
lato_S2_I_W_ 0
Andrzej Piegat prof.dr hab.inż.
Metody sztucznej inteligencji
12.08:15
10:00
WI-1- 011 lab
S1_I_L_221 A
Marcin Pietrzykowski mgr inż.
Wstęp do sztucznej inteligencji
13.08:15
10:00
WI-1- 303 lab
S1_IC_L_11 B
Marcin Prys mgr inż.
Inżynieria systemów informatycznych I
14.08:15
10:00
WI-1- 304 lab
S1_IC_L_10 A
Maciej Roszkowski dr inż.
Systemy operacyjne
15.08:15
10:00
WI-1- 302 pro
S1_IC_P_20 B
Leonard Rozenberg dr hab.inż.
Projektowanie usług informatycznych
16.08:15
10:00
WI-1- 003 lab
S1_IC_L_20 A
Przemysław Różewski dr hab.inż.
Zarządzanie wiedzą
17.08:15
10:00
WI-1- 308 lab
S1_IC_L_10 B
Gerard Wawrzyniak mgr inż.
Podstawy algorytmizacji i programowania

WI1, PONIEDZIAŁEK, 2018-05-21, godz: 10:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
18.10:15
12:00
WI-1- 215 wyk
S1_IC_W_01
Joanna Banaś dr
Matematyka stosowana ze statystyką II
19.10:15
12:00
WI-1- 303 lab
S1_I_L_210 B
Anna Barcz dr inż.
Metody optymalizacji
20.10:15
12:00
WI-1- 003 lab
S2_I_L_16
Piotr Błaszyński dr inż.
Programowanie komponentowe
21.10:15
12:00
WI-1- 309 lab
S1_I_L_212 B
Kamil Bortko mgr
Bazy danych
22.10:15
12:00
WI-1- 310 lab
S1_I_L_213 B
Dariusz Burak dr inż.
Języki i paradygmaty programowania
23.10:15
12:00
WI-1- 308 lab
BP2_L_32 B_PDD
Łukasz Cieszyński mgr
Programowanie dokumentów dynamicznych
24.10:15
12:00
WI-1- 013 wyk
S1_IC_W_2
Przemysław Klęsk dr hab.inż.
Metody sztucznej inteligencji
25.10:15
12:00
WI-1- 128 wyk
BP1_W_31_PSBD
Magdalena Krakowiak dr inż.
Programowanie serwerów baz danych
26.10:15
12:00
WI-1- 200 wyk
lato_S2_I_W_26
Tomasz Lipczyński dr inż.
Zastosowanie technologii internetowych
27.10:15
12:00
WI-1- 317 lab
S1_I_L_212 A
Witold Maćków dr inż.
Systemy operacyjne II
28.10:15
14:00
WI-1- 007 pro
BP2_P_32 A_pro
Bartłomiej Małachowski dr inż.
Inżynierski projekt zespołowy - MCP
29.10:15
12:00
WI-1- 010 lab
BP2_L_32 B_TP2
Agnieszka Olejnik-Krugły dr inż.
Technologie poligraficzne II
30.10:15
12:00
WI-1- 129 aud
lato_S2_I_A_14
Andrzej Piegat prof.dr hab.inż.
Metody sztucznej inteligencji
31.10:15
12:00
WI-1- 302 lab
S1_I_L_211 A
Marcin Pietrzykowski mgr inż.
Wstęp do sztucznej inteligencji
32.10:15
12:00
WI-1- 206 aud
S1_I_A_120
Leonard Rozenberg dr hab.inż.
Makro i mikroekonomia
33.10:15
12:00
WI-1- 013 wyk
S1_IC_W_2
Grzegorz Śliwiński dr inż.
Wirtualizacja i przetwarzanie rozproszone

WI1, PONIEDZIAŁEK, 2018-05-21, godz: 12:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
34.12:15
14:00
WI-1- 200 aud
S1_IC_A_10
Joanna Banaś dr
Matematyka stosowana ze statystyką II
35.12:15
14:00
WI-1- 310 lab
S1_I_L_221 B
Dariusz Burak dr inż.
Języki i paradygmaty programowania
36.12:15
14:00
WI-1- 308 lab
BP2_L_32 C_PDD
Łukasz Cieszyński mgr
Programowanie dokumentów dynamicznych
37.12:15
16:00
WI-1- 300 pro
BP6_P_36 B_pro
Jarosław Jankowski dr hab.inż.
Inżynierski projekt zespołowy - KPiUC
38.12:15
14:00
WI-1- 129 wyk
BP6_W_36_MSIWG
Przemysław Klęsk dr hab.inż.
Metody sztucznej inteligencji w grach
39.12:15
14:00
WI-1- 317 lab
S1_IC_L_11 B
Agnieszka Konys dr inż.
Podstawy algorytmizacji i programowania
40.12:15
14:00
WI-1- 313 lab
BP1_L_31 B_PSB
Magdalena Krakowiak dr inż.
Programowanie serwerów baz danych
41.12:15
14:00
WI-1- 003 lab
lato_S2_I_L_26
Tomasz Lipczyński dr inż.
Zastosowanie technologii internetowych
42.12:15
14:00
WI-1- 316 lab
S1_I_L_121 B
Mirosław Mościcki dr inż.
Podstawy programowania
43.12:15
14:00
WI-1- 010 pro
BP2_P_32 B_PG2
Agnieszka Olejnik-Krugły dr inż.
Projektowanie grafiki II
44.12:15
14:00
WI-1- 302 lab
S1_I_L_220 A
Marcin Pietrzykowski mgr inż.
Wstęp do sztucznej inteligencji
45.12:15
14:00
WI-1- 315 lab
S1_IC_L_12 A
Marcin Prys mgr inż.
Inżynieria systemów informatycznych I
46.12:15
14:00
WI-1- 011 pro
S1_I_P_223 B
Łukasz Radliński dr
Inżynieria oprogramowania
47.12:15
14:00
WI-1- 304 lab
S1_IC_L_11 A
Maciej Roszkowski dr inż.
Systemy operacyjne
48.12:15
14:00
WI-1- 206 aud
S1_I_A_122
Leonard Rozenberg dr hab.inż.
Makro i mikroekonomia
49.12:15
14:00
WI-1- 309 lab
BP1_L_31 A_PwJ
Sławomir Wernikowski mgr inż.
Programowanie w językach skryptowych

WI1, PONIEDZIAŁEK, 2018-05-21, godz: 14:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
50.14:15
16:00
WI-1- 313 lab
PO 1_PK_L_14
Piotr Błaszyński dr inż.
Programowanie komponentowe - Przedmiot
51.14:15
16:00
WI-1- 003 lab
S1_I_L_222 B
Piotr Buczyński dr
Bazy danych
52.14:15
16:00
WI-1- 310 lab
S1_I_L_212 A
Dariusz Burak dr inż.
Języki i paradygmaty programowania
53.14:15
16:00
WI-1- 308 lab
S1_I_L_222 A
Łukasz Cieszyński mgr
Bazy danych
54.14:15
16:00
WI-1- 315 lab
BP6_L_36 A_SiP
Artur Karczmarczyk mgr inż.
Systemy i platformy biznesu cyfrowego
55.14:15
16:00
WI-1- 307 lab
BP6_L_36 A_MSI
Przemysław Klęsk dr hab.inż.
Metody sztucznej inteligencji w grach
56.14:15
18:00
WI-1- 007 pro
BP2_P_32 B_pro
Bartłomiej Małachowski dr inż.
Inżynierski projekt zespołowy - MCP
57.14:15
16:00
WI-1- 011 lab
S1_I_L_112 B
Mirosław Mościcki dr inż.
Podstawy programowania
58.14:15
16:00
WI-1- 010 lab
BP2_L_32 A_TP2
Agnieszka Olejnik-Krugły dr inż.
Technologie poligraficzne II
59.14:15
16:00
WI-1- 200 aud
S1_I_A_111
Jan Rodziewicz-Bielewicz mgr inż.
Matematyka dyskretna
60.14:15
16:00
WI-1- 304 lab
S1_IC_L_21 B
Maciej Roszkowski dr inż.
Wirtualizacja i przetwarzanie rozproszone
61.14:15
16:00
WI-1- 206 aud
S1_I_A_110
Leonard Rozenberg dr hab.inż.
Makro i mikroekonomia
62.14:15
16:00
WI-1- 303 lab
S1_IC_L_20 C
Przemysław Różewski dr hab.inż.
Zarządzanie wiedzą
63.14:15
16:00
WI-1- 316 lab
S1_I_L_211 B
Gerard Wawrzyniak mgr inż.
Inżynieria oprogramowania
64.14:15
16:00
WI-1- 309 lab
BP1_L_31 B_PwJ
Sławomir Wernikowski mgr inż.
Programowanie w językach skryptowych

WI1, PONIEDZIAŁEK, 2018-05-21, godz: 16:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
65.16:15
18:00
WI-1- 128 wyk
BP6_W_36_SiPBC
Artur Karczmarczyk mgr inż.
Systemy i platformy biznesu cyfrowego
66.16:15
18:00
WI-1- 313 lab
BP1_L_31 A_Jav
Krzysztof Kraska dr inż.
Programowanie w języku Java
67.16:15
18:00
WI-1- 011 lab
S1_I_L_111 B
Mirosław Mościcki dr inż.
Podstawy programowania
68.16:15
18:00
WI-1- 304 lab
S1_IC_L_12 A
Maciej Roszkowski dr inż.
Systemy operacyjne
69.16:15
18:00
WI-1- 303 lab
S1_IC_L_21 B
Przemysław Różewski dr hab.inż.
Zarządzanie wiedzą
70.16:15
18:00
WI-1- 302 lab
S1_I_L_114 A
Kamil Twarogal mgr inż.
Podstawy programowania
71.16:15
18:00
WI-1- 315 lab
BP1_L_31 B_XML
Tomasz Wierciński dr inż.
Programowanie w języku XML
72.16:15
18:00
WI-1- 003 lab
S1_IC_L_11 B
Tomasz Zawiślak mgr
Archiwa cyfrowe

WI1, PONIEDZIAŁEK, 2018-05-21, godz: 18:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
73.18:15
20:00
WI-1- 313 lab
BP1_L_31 B_Jav
Krzysztof Kraska dr inż.
Programowanie w języku Java
74.18:15
20:00
WI-1- 011 lab
S1_I_L_122 B
Mirosław Mościcki dr inż.
Podstawy programowania
75.18:15
20:00
WI-1- 304 lab
powt._Wirtual.
Maciej Roszkowski dr inż.
Wirtualizacja i przetwarzanie rozproszone
76.18:15
20:00
WI-1- 317 lab
BP1_L_31 A_XML
Tomasz Wierciński dr inż.
Programowanie w języku XML
77.18:15
20:00
WI-1- 003 lab
S1_IC_L_11 B
Tomasz Zawiślak mgr
Archiwa cyfrowe