Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
--

WI1, ŚRODA, 2019-01-16, godz: 08:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
1.08:15
10:00
WI-1- 315 lab
S2_I_L_14 A
Anna Barcz dr inż.
Matematyka obliczeniowa
2.08:15
10:00
WI-1- 303 lab
S1_I_L_123 B
Kamil Bortko mgr
Narzędzia inżynierskie
3.08:15
10:00
WI-1- 308 lab
S1_I_L_112 B
Przemysław Jarnot mgr inż.
Narzędzia inżynierskie
4.08:15
10:00
WI-1- 309 lab
BP6_Psiai_L_36
Artur Karczmarczyk mgr inż.
Programowanie systemów i aplikacji
5.08:15
10:00
WI-1- 200 wyk
S2_I_W_16
Magdalena Krakowiak dr inż.
Metody projektowania systemów
6.08:15
10:00
WI-1- 304 lab
S1_I_L_221 B
Witold Maćków dr inż.
Systemy operacyjne I
7.08:15
10:00
WI-1- 313 lab
S1_I_L_212 A
Krzysztof Makles dr inż.
Sieci komputerowe i telekomunikacyjne
8.08:15
10:00
WI-1- 307 lab
S1_I_L_222 A
Patryk Piotrowski inżynier
Grafika komputerowa i wizualizacja
9.08:15
10:00
WI-1- 206 wyk
Er+_zima_1 sem
Marcin Pluciński dr inż.
Software for engineering calculations
10.08:15
10:00
WI-1- 317 lab
S1_IC_L_20 A
Wojciech Sałabun dr inż.
Inżynieria systemów informatycznych II
11.08:15
10:00
WI-1- 310 lab
BP2_Sztsi_L_42
Michał Twardochleb dr inż.
Systemy zarządzania treścią serwisów

WI1, ŚRODA, 2019-01-16, godz: 10:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
12.10:15
12:00
WI-1- 215 wyk
S1_I_W_11
Joanna Banaś dr
Matematyka stosowana ze statystyką 1
13.10:15
12:00
WI-1- 315 lab
S1_I_L_221 A
Anna Barcz dr inż.
Metody numeryczne
14.10:15
12:00
WI-1- 308 lab
S1_I_L_223 B
Leszek Drobiazgiewicz dr inż.
Metody numeryczne
15.10:15
12:00
WI-1- 317 lab
PO2_ZJO_L_32A
Luiza Fabisiak dr inż.
Zapewnienie jakości oprogramowania
16.10:15
12:00
WI-1- 302 lab
S2_I_L_14 A
Joanna Kołodziejczyk dr inż.
Metody sztucznej inteligencji
17.10:15
12:00
WI-1- 200 lab
S2_I_L_16 A
Magdalena Krakowiak dr inż.
Metody projektowania systemów
18.10:15
12:00
WI-1- 206 aud
S1_I_A_123
Małgorzata Machowska-Szewczyk dr
Matematyka stosowana ze statystyką 1
19.10:15
12:00
WI-1- 304 lab
S1_I_L_220 A
Witold Maćków dr inż.
Systemy operacyjne I
20.10:15
12:00
WI-1- 313 lab
S1_I_L_221 B
Krzysztof Makles dr inż.
Sieci komputerowe i telekomunikacyjne
21.10:15
12:00
WI-1- 003 lab
Er+_zima_1 sem
Marcin Pluciński dr inż.
Software for engineering calculations
22.10:15
12:00
WI-1- 310 lab
S1_I_L_222 A
Marcin Prys mgr inż.
Inżynieria systemów informacyjnych
23.10:15
12:00
WI-1- 307 lab
S1_I_L_36B
Izabela Rejer dr hab.
Systemy internetowe
24.10:15
12:00
WI-1- 013 wyk
S1_IC_W_2
Przemysław Różewski dr hab.inż.
Inżynieria systemów informatycznych II
25.10:15
12:00
WI-1- 309 lab
S1_I_L_34A
Dariusz Sychel mgr inż.
Modelowanie i symulacja systemów

WI1, ŚRODA, 2019-01-16, godz: 12:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
26.12:15
14:00
WI-1- 200 aud
S1_I_A_113
Joanna Banaś dr
Matematyka stosowana ze statystyką 1
27.12:15
14:00
WI-1- 315 lab
S1_I_L_211 B
Anna Barcz dr inż.
Metody numeryczne
28.12:15
14:00
WI-1- 313 lab
S1_I_L_212 B
Aneta Bera mgr inż.
Metody numeryczne
29.12:15
14:00
WI-1- 316 lab
S1_I_L_123 A
Kamil Bortko mgr
Narzędzia inżynierskie
30.12:15
14:00
WI-1- 309 lab
S1_I_L_214 A
Włodzimierz Chocianowicz mgr inż.
Struktury danych i złożoność
31.12:15
14:00
WI-1- 307 lab
S1_I_L_213 A
Michał Chwesiuk mgr inż.
Grafika komputerowa i wizualizacja
32.12:15
14:00
WI-1- 129 wyk
lato_S2_I_W_14
Larisa Dobryakova dr inż.
Analiza danych i eksperyment badawczy
33.12:15
14:00
WI-1- 308 lab
S1_I_L_214 B
Leszek Drobiazgiewicz dr inż.
Metody numeryczne
34.12:15
14:00
WI-1- 003 lab
S1_I_L_124 A
Przemysław Jarnot mgr inż.
Narzędzia inżynierskie
35.12:15
14:00
WI-1- 302 lab
S2_I_L_16 B
Joanna Kołodziejczyk dr inż.
Metody sztucznej inteligencji
36.12:15
14:00
WI-1- 206 aud
S1_I_A_112
Małgorzata Machowska-Szewczyk dr
Matematyka stosowana ze statystyką 1
37.12:15
14:00
WI-1- 304 lab
S1_I_L_210 A
Witold Maćków dr inż.
Struktury danych i złożoność
38.12:15
14:00
WI-1- 317 lab
S1_I_L_213 B
Krzysztof Makles dr inż.
Sieci komputerowe i telekomunikacyjne
39.12:15
14:00
WI-1- 215 wyk
S1_I_PO1_PW_W
Marek Pałkowski dr hab.inż.
Programowanie współbieżne - Przedmiot
40.12:15
14:00
WI-1- 300 lab
S2_I_L_16 A
Piotr Piela dr inż.
Analiza systemowa
41.12:15
14:00
WI-1- 310 lab
S1_I_L_211 A
Marcin Prys mgr inż.
Inżynieria systemów informacyjnych
42.12:15
14:00
WI-1- 303 lab
BP6_Adm_L_46A
Izabela Rejer dr hab.
Analiza danych medycznych
43.12:15
14:00
WI-1- 013 wyk
S1_I_PO1_MPB_W
Przemysław Różewski dr hab.inż.
Modelowanie procesów biznesowych
44.12:15
14:00
WI-1- 128 wyk
S1_I_PO1_AIwSI
Piotr Sulikowski dr inż.
Architektura informacji w serwisach
45.12:15
14:00
WI-1- 011 lab
BP2_Sztsi_L_42
Michał Twardochleb dr inż.
Systemy zarządzania treścią serwisów

WI1, ŚRODA, 2019-01-16, godz: 14:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
46.14:15
16:00
WI-1- 200 aud
S1_I_A_122
Joanna Banaś dr
Matematyka stosowana ze statystyką 1
47.14:15
16:00
WI-1- 300 lab
S1_IC_L_21 B
Piotr Buczyński dr
Inżynieria systemów informatycznych II
48.14:15
16:00
WI-1- 307 lab
S1_I_L_221 A
Michał Chwesiuk mgr inż.
Grafika komputerowa i wizualizacja
49.14:15
16:00
WI-1- 303 lab
lato_S2_I_L_14
Larisa Dobryakova dr inż.
Analiza danych i eksperyment badawczy
50.14:15
16:00
WI-1- 302 lab
S2_I_L_16 A
Joanna Kołodziejczyk dr inż.
Metody sztucznej inteligencji
51.14:15
16:00
WI-1- 206 aud
S1_I_A_121
Małgorzata Machowska-Szewczyk dr
Matematyka stosowana ze statystyką 1
52.14:15
16:00
WI-1- 313 lab
S1_I_PO3_PMKKD
Dorota Majorkowska-Mech dr
Podstawy matematyczne korekcyjnego
53.14:15
16:00
WI-1- 308 lab
S1_I_L_223 A
Krzysztof Makles dr inż.
Sieci komputerowe i telekomunikacyjne
54.14:15
16:00
WI-1- 011 lab
S1_IC_L_21 A
Bartłomiej Małachowski dr inż.
Technologie webowe
55.14:15
16:00
WI-1- 010 lab
S1_I_L_116 B
Agnieszka Olejnik-Krugły dr inż.
Narzędzia inżynierskie
56.14:15
16:00
WI-1- 317 lab
S1_I_PO1_PW_L_
Marek Pałkowski dr hab.inż.
Programowanie współbieżne - Przedmiot
57.14:15
16:00
WI-1- 309 lab
S1_I_PO2_LaTeX
Małgorzata Pelczar dr
LaTeX - system składu tekstów
58.14:15
16:00
WI-1- 315 lab
S1_I_PO3_MIiOM
Piotr Piela dr inż.
Metody identyfikacji i oceny modeli
59.14:15
16:00
WI-1- 310 lab
S1_I_PO1_MPB_L
Marcin Prys mgr inż.
Modelowanie procesów biznesowych
60.14:15
16:00
WI-1- 003 lab
Er+_zima_1 sem
Łukasz Radliński dr
Cloud programming (wi)
61.14:15
16:00
WI-1- 128 wyk
BP6_Adm_W_46
Izabela Rejer dr hab.
Analiza danych medycznych
62.14:15
16:00
WI-1- 129 wyk
PO2_Ztiwsi_W_2
Przemysław Różewski dr hab.inż.
Zastosowanie technologii internetowych
63.14:15
16:00
WI-1- 304 lab
S1_I_PO1_AIwSI
Wojciech Sałabun dr inż.
Architektura informacji w serwisach

WI1, ŚRODA, 2019-01-16, godz: 16:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
64.16:15
18:00
WI-1- 308 lab
S1_I_L_221 A
Tomasz Klimek dr inż.
Programowanie obiektowe
65.16:15
18:00
WI-1- 313 lab
S1_I_PO3_PMKKD
Dorota Majorkowska-Mech dr
Podstawy matematyczne korekcyjnego
66.16:15
18:00
WI-1- 011 lab
S1_IC_L_21 B
Bartłomiej Małachowski dr inż.
Technologie webowe
67.16:15
18:00
WI-1- 317 lab
S1_I_PO1_PW_L_
Marek Pałkowski dr hab.inż.
Programowanie współbieżne - Przedmiot
68.16:15
18:00
WI-1- 309 lab
S1_I_PO2_LaTeX
Małgorzata Pelczar dr
LaTeX - system składu tekstów
69.16:15
18:00
WI-1- 315 lab
S1_I_PO3_MIiOM
Piotr Piela dr inż.
Metody identyfikacji i oceny modeli
70.16:15
18:00
WI-1- 300 lab
S1_I_L_220 A
Marcin Prys mgr inż.
Inżynieria systemów informacyjnych
71.16:15
18:00
WI-1- 302 lab
PO2_Ztiwsi_L_2
Przemysław Różewski dr hab.inż.
Zastosowanie technologii internetowych
72.16:15
18:00
WI-1- 304 lab
S1_I_PO1_AIwSI
Wojciech Sałabun dr inż.
Architektura informacji w serwisach

WI1, ŚRODA, 2019-01-16, godz: 18:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
73.18:15
20:00
WI-1- 308 lab
S1_I_L_212 B
Tomasz Klimek dr inż.
Programowanie obiektowe
74.18:15
20:00
WI-1- 317 lab
S1_I_PO1_PW_L_
Marek Pałkowski dr hab.inż.
Programowanie współbieżne - Przedmiot
75.18:15
20:00
WI-1- 304 lab
S1_I_PO1_AIwSI
Wojciech Sałabun dr inż.
Architektura informacji w serwisach