Komisja Informatyki PAN zaprasza Członków Komisji, pracowników naukowych, doktorantów i studentów na posiedzenie, które odbędzie się 24 kwietnia 2018r. o godz. 10.15 w sali 25 drugiego budynku Wydziału Informatyki (WI2) Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. Żołnierska 52. 

W czasie posiedzenia dr inż. Adam Nowosielski, pracownik Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, przedstawi referat zatytułowany:

"Interfejsy bezdotykowe ukierunkowane na osoby posiadające fizyczne dysfunkcje".