Po wyczerpującej sesji i krótkiej przerwie międzysemestralnej wracamy do regularnych zajęć dydaktycznych.