Wydarzenia

RCIiTT zaprasza pracowników ZUT na spotkanie poświęcone możliwościom realizacji STUDIÓW DUALNYCH w ramach programu POWER, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2018 r.

Uczestnicy spotkania poznają zasady ubiegania się o środki w konkursie na STUDIA DUALNE organizowanym w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Dotyczy on opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych pracodawców i przyszłych pracowników, poprzez realizację kształcenia przemiennego, równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy.

Więcej informacji o konkursie oraz formularz rejestracyjny na spotkanie są dostępne na stronie RCIiTT.

RCIiTT ZUT zaprasza studentów, doktorantów oraz naukowców na szkolenie z technik pisania tekstów naukowych, które odbędzie się 26.01.2018 r.

Uczestnicy szkolenia poznają metody tworzenia publikacji naukowych, która przyciągają uwagę czytelnika oraz cieszą się uznaniem w środowisku badaczy i wysoką cytowalnością. Dowiedzą się od czego zacząć pisanie tekstów, skąd czerpać inspiracje oraz w jaki sposób wykorzystać paralele, zasadę kontekstu czy obrazowanie w publikacjach. Zaprezentowane zostaną techniki zwiększające skuteczność tekstów naukowych, formuły copywriterskie oraz sprawdzone recepty na zainteresowanie czytelnika. Taka umiejętność promocji własnych osiągnięć naukowych jest obecnie ważnym elementem w rozwoju kariery naukowej.

Szkolenie poprowadzi Artur Jabłoński, konsultant ds. e-marketingu, szkoleniowiec, doradca, wykładowca.

Szczegółowy program szkolenia oraz formularz rejestracyjny są dostępne na stronie RCIiTT.