Ogłoszenia dla pracowników

W związku z nasilonymi ostatnio próbami wyłudzenia hasła poprzez mail informujący o konieczności "uaktualnienia" konta, UCI przypomina, że nie wysyła tego typu listów do użytkowników usługi pocztowej.

Prosimy o ignorowanie tej korespondencji.

RCIiTT ZUT zaprasza przedsiębiorców na spotkanie poświęcone nowym regulacjom w zakresie ochrony danych osobowych, które odbędzie się 25 stycznia 2018 r.

 Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które ujednolica prawo we wszystkich 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej wchodzi w życie już 25 maja 2018 r. Nowe przepisy z jednej strony zwiększą kontrolę konsumentów nad ich danymi osobowymi, a z drugiej – nakładają szereg nowych obowiązków na firmy, pod groźbą wysokich kar finansowych za ich nieprzestrzeganie. Pomagając przedsiębiorcom poznać i dostosować się do wprowadzanej regulacji, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza 25 stycznia 2018 r. na bezpłatne spotkanie informacyjne, które poprowadzi pan Paweł Tański, radca prawny w Kancelarii SDO.

 Rejestracja oraz program spotkania dostępne są pod adresem: https://innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/zmiany-w-ochronie-danych-osobowych-uodo-i-rodo

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydział Informatyki w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2017/2018 semestr zimowy

W wyniku przeprowadzonego uzupełniającego głosowania w dn. 06.11.2017 r. delegatami na zebranie uczelniane wybierające senatora na kadencję 2016 - 2020 z grupy pozostałych nauczycieli akademickich zostali wybrani:

  1. Mgr inż. Aneta Bera
  2. dr inż. Mirosław Łazoryszczak
  3. dr inż. Edward Półrolniczak
  4. mgr inż. Dariusz Sychel

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Informatyki ZUT zawiadamia  pracowników z grupy „pozostałych nauczycieli akademickich” tj.: adiunktów, st. wykładowców, wykładowców i asystentów, że w dniu  06 listopada 2017 r. (poniedziałek) od godz. 9:00 do godz. 15:00 w pok. 22 WI 1 odbędą się:

Wybory uzupełniające delegatów na zebranie uczelniane, które wybierze przedstawiciela do Senatu ZUT.

Przedstawiciel do Senatu ZUT  będzie wybrany na kadencję trwającą  do 31.08.2020 r.

Kandydatów należy zgłaszać w terminie do dnia 03.11.2017 r. w godz. 9:00-15:00 w pok. 22 lub 20 WI1.

Druki zgłoszeń oraz oświadczenia  o zgodzie na kandydowanie  w załączniku.

W przypadku nieobsadzenia mandatów, druga tura wyborów uzupełniających odbędzie się 08 listopada 2017 r. w godz. 9:00-15:00 w pok. 22 WI1, kolejna 10.11.2017 r. w tych samych godzinach.