Rekrutacja na kolejną już edycję SP Programowanie komputerów trwa od 15 czerwca 2017 r.

Wymagania stawiane kandydatom:

dyplom ukończenia studiów wyższych, względnie potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu – dla absolwentów wyższych uczelni, zaświadczenie potwierdzające studiowanie na jednym z dwóch ostatnich semestrów studiów – dla studentów dopuszczonych do uczestnictwa w studiach, podstawowa znajomość obsługi komputera - dostęp do komputera w domu lub pracy

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja za pośrednictwem Internetowego Systemu Rekrutacyjnego oraz złożenie następujących dokumentów:

Kwestionariusz osobowy wygenerowany z Internetowego Systemu Rekrutacyjnego. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu, w celu potwierdzenia za zgodność), Kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość uczestnika (oryginał do wglądu, w celu potwierdzenia za zgodność), Aktualne zdjęcie.

Nabór przewidziany jest na maksymalnie 36 osób. O przyjęciu na Studia Podyplomowe decyduje kolejność składania dokumentów.

Komplet dokumentów należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie
ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin
Renata Zielińska (p.104 b) 
z dopiskiem „Studia podyplomowe Programowanie komputerów”

Z uwagi na okres urlopowy, sekretariat studiów podyplomowych będzie nieczynny w dniach 27.07 - 21.08.2017 r.

Opłata za studia podyplomowe wynosi 2000 zł za semestr. Studia podyplomowe trwają dwa semestry.

Kontakt

Kierownik Studium: dr inż. Piotr Błaszyński

Sekretariat: mgr inż. Renata Zielińska
pokój 104 b budynek WI 1, ul. Żołnierska 49
tel. 91 449 56 63, fax. 91 449 55 40
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.