Gdzie składać dokumenty

Wydział Informatyki, ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin (WI-1)

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierunek i rodzaj studiów Gdzie Godziny przyjęć

Studia II stopnia stacjonarne
Informatyka

budynek WI-1 Żołnierska 49:

mgr inż. Izabela Szymkowicz (pok. 12),
tel. 091 449 55 18

mgr inż. Joanna Rafalska (pok. 102), 
tel. 091 449 56 60

pon-pt.

10:00-14:00

Studia II stopnia niestacjonarne

Informatyka

 

I. piętro budynek WI-1 Żołnierska 49:

mgr inż. Renata Zielińska (pok. 104B),
tel. 091 449 56 63

mgr Magdalena Wróblewska (pok. 106),
tel. 091 449 56 08

10:00-14:00

w sobotę (17.02.2018 r.)

10:00 - 13:00

     

Studia II stopnia

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia drugiego stopnia zobowiązany jest złożyć:

 1. ankietę osobową wydruk elektronicznego formularza podania na studia z podpisem kandydata,

 2. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (o ile na danym kierunku wymagane, skierowanie na badania lekarskie będzie można pobrać w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla danego kierunku),
 3. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, np. paszportu w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem (oryginała dokumentu do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej),

 4. jedną fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisane: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL),

 5. dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej,

 6. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacyjnego),

 7. zaświadczenie o złożenia kompletu dokumentów (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacyjnego),

 8. kopię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub magisterskich – oryginał do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej oraz suplement lub wypis z przebiegu studiów (ewentualnie zaświadczenie z uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego),

 9. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów,

 10. suplement, kartę przebiegu studiów, indeks lub wyciąg z indeksu (potwierdzone przez macierzystą uczelnię) – w przypadku kandydatów nieposiadających suplementu.

UWAGA

 • elektroniczny formularz (ankieta osobowa),

 • oświadczenie o gotowości podjęcia studiów,

 • zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów

można wydrukować z Internetowego Systemu Rekrutacji dopiero po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych na studia.