Link do opłaty: http://www.zut.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-20172018/oplaty.html

Link do terminy: http://www.zut.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-20172018/terminy-rekrutacji.html