Formularz wyszukiwania
Login
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności studenckie

Zapraszamy studentów zainteresowanych podniesieniem kompetencji zawodowych, komunikacyjnych oraz analitycznych na otwarte szkolenia i warsztaty. W ramach projektu ZUT 2.0 Nowy Zintegrowany Uniwersytet dajemy naszym studentom wyjątkową możliwość udziału w następujących szkoleniach i warsztatach:

  1. Sposoby efektywnego uczenia się
  2. Umiejętność tworzenia i wygłaszania prezentacji
  3. Praca w zespole i umiejętności komunikacyjne
  4. ABC przedsiębiorczości
  5. Podstawy kreatywnego myślenia

Każde z zajęć będzie organizowane kilkukrotnie w jednym semestrze, aby jak największa liczna osób mogła wziąć w nich udział. O szkoleniach i warsztatach będziemy informować na bieżąco, natomiast aktualny harmonogram wsparcia jest zawsze dostępny na naszej stronie.

Zgodnie z regulaminem rekrutacji zajęcia są skierowane do studentów I i II stopnia ZUT, którym do zakończenia edukacji pozostało nie więcej niż 4 semestry nauki. Uczestnik Projektu może wziąć udział w więcej niż jednym, ale nie więcej niż w trzech zajęciach. Jeśli ktoś w danym momencie nie spełnia kryterium grupy docelowej, w czasie realizacji Projektu (tj. do 2022 r.) może się to zmienić. Sam udział w zajęciach jest bezpłatny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W razie pytań i wątpliwości zapraszam do kontaktu mailowego oraz telefonicznego: Agata Skrobek This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel. 91 449 49 44.

Warsztaty

W ZWIĄZKU Z ART. 419 USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. - PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE (DZ. U. POZ. 1668), NOWY HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU STYPENDIALNEGO.

Potyczki algorytmiczne

Zapraszamy do wzięcia udziału w jubileuszowej XV edycji „Potyczek Algorytmicznych 2019” – najbardziej prestiżowym i jednym z najstarszych indywidualnym konkursie programistycznym organizowanym w Polsce.

Rejestracja on-line już ruszyła – zachęcamy do zgłoszeń. „Potyczki Algorytmiczne” mają charakter konkursu otwartego dla wszystkich, bez jakichkolwiek ograniczeń wiekowych i geograficznych. Zadania zarówno w rundach zdalnych, jak i w Finale będą dostępne jedynie w języku polskim, dlatego uczestnicy konkursu powinni posługiwać się tym językiem w stopniu pozwalającym na ich zrozumienie treści zadania oraz rozwiązania.

„Potyczki Algorytmiczne 2019” składać się będą z dwóch etapów:

  • rundy zdalne – odbędą się w okresie od dnia 9 grudnia do 15 grudnia 2019, w którym odbędzie się 5 rund rozgrywanych za pośrednictwem sieci Internet, w ramach których uczestnicy będą mieli każdorazowo do rozwiązania od 1 do 4 zadań polegających na napisaniu programu komputerowego rozwiązującego zadany problem algorytmiczny;
  • wielki finał – odbędzie się w Gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w dniach 18-19 stycznia 2020, a awans do niego uzyska 20 najlepszych uczestników.
    Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu, a w tym regulamin, opis przebiegu zawodów oraz link do rejestracji będzie dostępny na stronie internetowej www.potyczki.mimuw.edu.pl.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Rozwoju Informatyki wspólnie z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Partnerami tegorocznej edycji konkursu są firmy Google, Atende S.A. oraz Digital Technology Poland.

Informacja pochodzi ze strony: https://portal.pti.org.pl/stan-do-walki-o-tytul-algorytmistrza-roku-2019/

Od 25.11.2019 występują problemy z serwerem Lenovo do obsługi pulpitów zdalnych (rdp.wi.zut.edu.pl). W związku z tym, że trwają prace serwisowe prowadzone przez firmę IBM mogą pojawiać się przerwy w dostawie usługi RDP.
Nie gwarantujemy, że dane pozostawione na dysku „C:” nie ulegną uszkodzeniu.
Prosimy o zapisywanie swoich informacji na dysku „I:\” lub w chmurze Microsoft.

O zakończeniu prac poinformujemy w osobnym komunikacie.

KU AZS ZUT zaprasza wszystkich studentów, doktorantów i pracowników ZUT do udziału w X Międzywydziałowych Mistrzostwach ZUT w Szachach.
Mistrzostwa odbędą się w niedzielę, 24 listopada br. w godzinach 8:30-14:00 w siedzibie KU AZS ZUT przy ul. Sikorskiego 31/32 (obok Klubu Pinokio).

Podczas turnieju będą prowadzone dwie klasyfikacje: indywidualna oraz wydziałowa – uczestnicy będą walczyć o puchar dla swojego Wydziału oraz o uczestnictwo w zbliżających się Akademickich Mistrzostwach Polski.

Zgłoszenia do turnieju będą przyjmowane na sali gry, bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju (od godz. 8:30 do 8:55). Udział może wziąć każdy, kto przynależy do ZUT (wszyscy studenci, doktoranci i pracownicy, bez względu na zajmowane stanowisko, wiek czy poziom gry w szachy). Każdy Wydział może reprezentować dowolna liczba zawodników (za każdego zawodnika, który rozegra wszystkie partie Wydział otrzymuje dodatkowe punkty).

Udział w turnieju jest bezpłatny.

Szczegóły dostępne są w regulaminie Mistrzostw.