Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności studenckie

Na podstawie Komunikatu nr 32 Rektora ZUT z dnia 31.08.2020 r. (z późn. zm.) o organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID – 19 decyzją dziekana Wydziału Informatyki zajęcia na Wydziale Informatyki prowadzone będą zgodnie z następującymi zasadami:

  1. Na pierwszym roku studiów I stopnia (stacjonarnych oraz niestacjonarnych) wszystkie formy zajęć (poza wykładami) odbywają się w formie tradycyjnej. Wykłady będą prowadzone zdalnie na platformie MS Teams.
  2. Na wszystkich rodzajach studiów (S1/S2/N1/N2) dla wszystkich roczników wykłady odbywają się w formie kształcenia na odległość.
  3. Zajęcia prowadzone przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu będą odbywały się w trybie stacjonarnym.
  4. Na wszystkich rodzajach studiów (S1/S2/N1/N2) z wyłączeniem pierwszego roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (patrz pkt 1) wszystkie formy zajęć realizowane są w formie kształcenia na odległość poza wyjątkami przedstawionymi w poniższej tabeli.

Tabela: Przedmioty realizowane w formie tradycyjnej na zasadzie wyjątku do pkt. 4 – stan na 01.10.2020

Lp.

 Rodzaj studiów 

 Rok 

 Sem. 

 Przedmiot

 Forma 

1.

INF S1

3

5

 Produkcja dźwięku 

L

2.

 Technika mikroprocesorowa 

L

3.

4

7

 Sieci przeznaczenia specjalnego 

W/L

4.

IC S1

4

7

 Kryminalistyka cyfrowa 

L

Legenda:

S1 – studia stacjonarne I stopnia,
INF – informatyka
IC – inżynieria cyfryzacji

Zapraszamy wszystkich doktorantów i młodych naukowców na szkolenie on-line poświęcone abstraktom tekstów naukowych, w tym wniosków grantowych, które odbędzie się 15 października o godz. 10:00.

Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Zarówno jeżeli mowa o rozmowie kwalifikacyjnej, pierwszej randce czy tekstach naukowych. Te ostatnie są szczególnie trudne i łatwo przy ich pisaniu o błędy, które mogą zaważyć na dobrym wizerunku naukowca. Żeby tego uniknąć wystarczy zrozumieć ideę absktraktu i nauczyć się dobrze go pisać. W tym celu przygotowaliśmy szkolenie on-line, podczas którego uczestnicy zdobędą m.in. praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowywania abstraktów. Dowiedzą się, jak stworzyć ciekawy opis, a zarazem ściśle odnoszący się do treści tekstu naukowego i w pewnym stopniu „samowystarczalny”. Ponadto, nauczą się efektywnie korzystać z abstraktów innych autorów w celu sprawnej pracy z literaturą.

Więcej informacji na stronie innowacje.zut.edu.pl.

Szanowni Studenci I roku,
biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w Szczecinie informuję o odwołaniu inauguracji, która była zaplanowana na 1 października 2020 r.

"Niezależnie od sytuacji, chciałbym serdecznie powitać Państwa w przestrzeniach rzeczywistych i wirtualnych Wydziału Informatyki. Cieszymy się, że wybrali Państwo nasz wydział. Mamy nadzieję, że czas tu spędzony będzie kojarzył się Państwu z naszym mottem "Informatyka - pasja, praca, przyszłość". Liczymy na Państwa otwarte umysły i chęć współpracy."

Dziekan Wydziału Informatyki - dr hab. inż. Jerzy Pejaś, prof. ZUT

Zapraszamy na spotkania organizacyjne, które odbędą się 2 października 2020 r. odpowiednio o godz. 8:30 oraz 10:00 na platformie Teams.

Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców, informujemy o możliwości składania wniosków przez studentów o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021. Wniosek o stypendium ministra dla studentów przygotowuje koordynator wydziałowy w systemie ZSUN/OSF, który będzie dostępny od 1 października 2020 r.

Z uwagi na konieczność przesłania uzupełnionych w systemie ZSUN/OSF kompletnych i sprawdzonych wniosków do Działu ds. Studenckich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.10.2020 r., zainteresowanych studentów prosi się o mailowe zgłoszenie zamiaru składania wniosków o stypendium ministra na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. najpóźniej do 05.10.2020.

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.zut.edu.pl

 

Studenci ZUT, którzy otrzymali przydział miejsca w Akcji Akademik (nie dotyczy osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021), w związku z wprowadzeniem na Uczelni od nowego roku akademickiego zajęć w formie mieszanej, z uwagi na konieczność zachowania bezpieczeństwa epidemicznego, proszeni są o wypełnienie poniższej deklaracji zamieszkania w akademiku.

Deklarację można wypełnić tylko jeden raz. Deklaracja do pobrania

W przypadku zmiany decyzji dotyczącej zakwaterowania po wypełnieniu formularza prosimy o przekazanie informacji mailowo lub telefonicznie do wskazanego akademika.

https://osiedlestudenckie.zut.edu.pl/aktualnosci.html